Hoppa till huvudinnehåll

Bättre tillgänglighet med äldremottagningar på vårdcentralerna

Tiohundra satsar på speciella mottagningar för personer som är 75 år eller äldre. Tillgänglighet och kontinuitet prioriteras för den här gruppen. 

Mottagningarna riktar sig till patienter som är 75 år eller äldre – och är multisjuka med flera olika läkemedel. Tanken med äldremottagningarna är att den här gruppen ska få en god tillgänglighet och kontinuitet i sina vårdkontakter. Patienten ska till exempel på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med sin sjuksköterska genom att ringa ett telefonnummer på en bestämd telefontid varje dag. Utsedd ansvarig sjuksköterska svarar då direkt på dessa samtal. 

Ökad kontinuitet

Målet är också att kontinuiteten ska öka, eftersom patienten kommer att ha en och samma sjuksköterska. Denna kommer inför läkarbesöket att ta blodtryck, se till att blodprover är tagna, ha livsstilssamtal, samt gå igenom patientens mediciner med hjälp av en skattningsskala för möjliga läkemedelssymtom. Sjuksköterskan kommer också att hjälpa patienten med förskrivning av olika hjälpmedel när det handlar om till exempel inkontinens eller nutrition. 

Geriatriker och allmänspecialister

Läkarna som arbetar med mottagningen är geriatriker och allmänspecialister. De kommer främst att genomföra fördjupade läkemedelsgenomgångar, efter att patienten varit hos sin sjuksköterska, samt följa upp och behandla de kroniska sjukdomar som patienten eventuellt har.  

–  Vi är glada att kunna sätta ett större fokus på den här patientgruppen, genom att vi satsar på ökad tillgänglighet och kontinuitet. Nu använder vi den kompetens vi har mer riktat och effektivt gentemot gruppen, samtidigt som det nya arbetssättet frigör tid även till övriga patienter på vårdcentralerna, säger Isabelle Ankarfjärd Jäger, enhetschef på Norra vårdcentralen.

Samtliga vårdcentraler

Äldremottagningarna finns i nuläget på Norra vårdcentralen och Södra vårdcentralen i Norrtälje samt på Bergshamra vårdcentral och Blidö vårdcentral. Inom kort kommer äldremottagningar att finnas på Tiohundras samtliga vårdcentraler.

Senast uppdaterad
2018-01-31