Hoppa till huvudinnehåll

Gott betyg för måltiderna på Tiohundras äldreboenden

En undersökning bland de boende visar att 90 procent är nöjda med maten och att 93 procent tycker att måltidssituationen är en trevlig stund på dagen. Samråd mellan de boende och kökspersonalen är en av anledningarna till det goda resultatet.

Sedan 2014 driver Tiohundra satsningen Från kök till bord, med målet att höja kvaliteten på kosten och skapa bättre måltidssituationer för kunder på vård- och omsorgsboenden, samt vid sjukhusets vårdavdelningar. Utöver kvaliteten på själva maten arbetar man med andra aspekter, som mötet och stämningen vid måltiden.

Boende nöjda

Arbetet verkar löna sig. En nyligen genomförd enkätundersökning bland boende på vård- och omsorgsboendena visar att 90 procent av de boende tycker att maten smakar bra och 93 procent tycker att måltidssituationen är en trevlig stund på dagen.
Sanna Hall, som är enhetschef på boendet Ängsgården och en av de ansvariga för satsningen Från kök till bord, säger att man lyssnar mycket på de boende:

– På Ängsgården har vi en gång i månaden boenderåd, där jag bjuder in alla boende som vill att fika, fråga och lämna synpunkter direkt till personalen från köket. Då får köket och kocken en chans att lyssna och resonera direkt med de boende.

Rutiner och utbildning

Alla måltider på vård- och omsorgsboendena inom Tiohundra utgår från modellen FAMM (five aspects of meal model) där man arbetar med fem aspekter kring måltiden: mötet, rummet, produkten, styrningen och stämningen. Till exempel är ljuset i rummet och dukningen sådant man tittar på.
På varje boende finns måltidsombud som bland annat ska vara en länk mellan kök, patient/kund, sjuksköterska och dietist. Alla som arbetar med måltidssituationen erbjuds också en utbildning för att få ytterligare kunskap.

FAMM-modellen
  • Mötet  –  mellan boende och personal men också också boende emellan och personal emellan
  • Rummet – utformning, ljus/ljud, rekvisita
  • Produkten – mat och dryck, njutning och fest
  • Styrningen – hygien, ekonomi, koncept
  • Stämningen – måltiden som helhet, atmosfär, sinnen, service, känsla

Senast uppdaterad
2017-07-03