Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänsten jobbar för bättre kontinuitet

Regelbunden uppföljning och ny organisation med mindre geografiska områden ska förbättra kontinuiteten i hemtjänsten.

– I slutet av förra året intensifierade vi vårt arbete för att öka kontinuiteten. Hemtjänstenheterna följer nu upp månadsvis hur många medarbetare varje kund har besök av under en tvåveckorsperiod. När vi hittar fall där kunden har exceptionellt många olika medarbetare hos sig tittar vi särskilt på detta och försöker hitta bättre lösningar, säger verksamhetschef Ann-Sophie Holgersson.

Stor kundtillströmning

Förra året ökade den beviljade tiden hos kunderna för Tiohundras hemtjänst med 45 procent, i samband med att privata utförare valt att gå ur kundvalet.

– Det här har varit en jätteutmaning för oss, när vi behövt nyanställa ett stort antal medarbetare och alltjämt söker mer personal för att klara det växande uppdraget. Det påverkar förstås också kontinuiteten, säger Ann-Sophie Holgersson.

Kundtillströmningen har gjort att Tiohundra i dag har omkring 600 hemtjänstkunder. Detta ställer stora krav på schemaläggning och planering av rutterna.

– Vi har nu organiserat om och skapat fyra mindre hemtjänstområden, för att lättare kunna planera dagarna och skapa välfungerande lösningar för både kunder och medarbetare. Kontinuitet är en av Tiohundras prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen för 2018, säger Ann-Sophie Holgersson, och fortsätter:

– Det är glädjande att vi trots de utmaningar vi har kan leverera insatser som kunderna till stor del är mycket nöjda med, vilket vi ser i Socialstyrelsens senaste nationella brukarundersökning.

Senast uppdaterad
2018-01-29