Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetare från hemtjänsten står i köket hemma hos äldre kvinnlig kund, de skrattar tillsammans.

Hemtjänstens kunder allt nöjdare

Kunderna ger hemtjänsten i Norrtälje kommun mycket bra betyg i Socialstyrelsens senaste nationella brukarundersökning. Tiohundras hemtjänst får toppbetyg bland annat när det gäller personalens bemötande.

Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” genomfördes i våras. Alla hemtjänstkunder som är 66 år eller äldre fick möjlighet att besvara enkäten.

92 procent nöjda

Hemtjänstkunderna i Norrtälje är allt nöjdare, visar enkätresultatet. 92 procent av de tillfrågade i årets undersökning svarade att de sammantaget var nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst.

– Det som är mest glädjande ur Tiohundras synvinkel är att vår hemtjänst i Rimbo behåller sina mycket fina resultat från 2016, samtidigt som hemtjänsten i Norrtälje förbättrar sig rejält på flera områden, säger Ann-Sophie Holgersson, verksamhetschef för hemtjänsten i Tiohundra.

Området bemötande sticker ut i positiv bemärkelse. 98 procent av Tiohundrakunderna anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Också kommunen som helhet får lika gott betyg.

De fem områden där Tiohundras hemtjänst får högst betyg (2016 års siffror inom parantes):

  • Får bra bemötande från personalen 98 % (97 %)
  • Känner förtroende för personalen 92 % (89 %)
  • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 91 % (88 %)
  • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 89 % (87 %)
  • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 88 % (86 %)

– Det är verkligen glädjande att vi kan leva upp till våra kunders förväntningar vad det gäller hjälpens utförande. Våra medarbetare gör ett fantastiskt bra jobb och har ett stort förtroende hos våra kunder, säger Ann-Sophie Holgersson.

Bättre planering med ny organisation

Hemtjänstens förbättringsarbete fortsätter nu.

– Vi är väl medvetna om att det periodvis kan vara riktigt tufft att jobba i hemtjänsten, med hög arbetsbelastning och många utmaningar under arbetspasset. Enkäten visar också på att vi kan bli bättre på att planera och informera. Vi vill förstås skapa förutsättningar för våra medarbetare att fortsätta kunna utföra ett bra arbete. Därför delar vi nästa år upp vår hemtjänstverksamhet i fyra mindre enheter, istället för de två stora vi har i dag. 

– Det gör det lättare för oss att planera verksamheten på bästa sätt, vilket både medarbetare och kunder vinner på. Det gör oss också mer flexibla och ökar vår tillgänglighet, något som vi vet att kunderna efterfrågar, säger Ann-Sophie Holgersson.

Senast uppdaterad
2017-11-16