Hoppa till huvudinnehåll

IVO ger akuten i Norrtälje gott betyg

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus erbjuder sina patienter en god och säker vård. Väntetiderna är korta och det systematiska patientsäkerhetsarbetet fungerar väl. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en tillsyn på akuten.

IVO ansvarar för tillsynen över svensk hälso- och sjukvård. I mars 2017 genomförde IVO en tillsyn av alla akutmottagningar i Stockholms läns landsting, som en del i en nationell tillsyn, med fokus på patientsäkerheten vid övergång från akutmottagning till vårdavdelning.

Kort väntan på vårdplats

Vid besöket på Norrtälje sjukhus kunde IVO konstatera att de uppmärksammade problemen med överbelagda vårdavdelningar, som ofta är orsaken till lång väntan på många av landets akutmottagningar, inte förekommer i Norrtälje.

”Patienter i övergången mellan akutmottagning och en plats i sluten vård vårdas i stort sett aldrig mer än någon timme på akutmottagningen” skriver IVO i sitt beslut, som meddelades nyligen.

”Patientsäkert och effektivt”

– IVO:s utlåtande är ett kvitto på att vi jobbar patientsäkert och effektivt både på akuten och inom övriga sjukhuset. Mycket tack vare vårt goda samarbete med biståndshandläggarna vid kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har vi sällan eller aldrig medicinskt färdigbehandlade patienter kvar på våra vårdavdelningar, vilket gör att överbeläggningar inte är ett problem hos oss. Detta leder i sin tur till korta väntetider och god tillgänglighet på akutmottagningen, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Snabbspår för sköra äldre

IVO konstaterar vidare att ”Norrtälje sjukhus har den personal, lokaler och utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges till den aktuella patientgruppen”, samt att ”vårdgivaren fullgör sin skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador”.

Här nämns bland annat akutmottagningens uppmärksammade snabbspår Silverstigen, för de äldsta patienterna och de med särskilda omvårdnadsbehov.

– Inget av detta vore möjligt utan de enastående arbete som görs av alla medarbetare på sjukhuset, säger Efva Lagerstedt, verksamhetschef och vice VD i Tiohundra.

Senast uppdaterad
2017-11-14