Hoppa till huvudinnehåll

KOL-screening på Tiohundras vårdcentraler

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), tillhör våra stora folksjukdomar. Våra vårdcentraler erbjuder nu dig som är 45 år eller äldre och röker eller har rökt att göra ett förenklat lungfunktionstest som bara tar någon minut.

Bergshamra vårdcentral är först ut och har nu erbjudit sina första patienter den förenklade varianten av lungfunktionsmätning, som visar vilken lungfunktion patienten har. Är resultatet under 0,75 kan det innebära att patienten har eller håller på att utveckla den kroniska lungsjukdomen KOL.

– Lungorna kan också vara nedsatta av andra orsaker än just KOL, poängterar sjuksköterskan tillika enhetschefen Monica Åkerlind. Men har patienten ett värde under 0,75 erbjuder vi alltid en fördjupad lungfunktionsmätning, eller spirometri, som det också kallas.

Bra uppmärksamma tidigt

Genom att göra testet tidigt, minskar risken att patienten utvecklar KOL med tillhörande komplikationer. Patienten kan bli uppmärksammad på sitt hälsotillstånd och inleda ett mer hälsosamt liv. Vården kan identifiera individer som har hög sannolikhet att utveckla KOL genom det enkla testet och därmed arbeta förebyggande och hälsofrämjande i ett tidigt skede.

​Undersköterskan Madelen Ottander förklarar för patienten Boris Stringer hur mätningen går till.

Enkelt test

Ett djupt andetag och sedan en ganska hastig utblåsning i apparaten. Patienten Boris Stringer får först en instruktion av undersköterskan Madelen Ottander, hur han ska blåsa. Madelen frågar också efter ålder och längd. Boris Stringer är under 45, men har varit rökare under ganska många år.

 – Det känns bra att ha gjort testet, säger Boris Stringer efter genomgånget test, som bara tog någon minut. Ett kvitto på att lungfunktionen är OK!

Drop-in på vårdcentralen

  • Tiohundras vårdcentraler Norrtälje södra, Norrtälje norra och Bergshamra har drop-in för KOL-screening alla vardagar, under ordinarie öppettider.
  • Vårdcentralerna i Hallstavik och på Väddö erbjuder tidbokade undersökningar. Kontakta gärna din vårdcentral för mer information och bokning.
  • Patientavgiften för testet är 100 kronor.
Fakta om KOL
  • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören.
  • Mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade av KOL, som är en av våra stora folksjukdomar. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos, men förvärras sjukdomen kan du få svårt att klara vardagen utan hjälp. 
  • Vid KOL får du svårare att andas, blir trött och orkar mindre. Med behandling minskar oftast besvären. 
  • Många KOL-patienter är rökare och rökstopp är den absolut mest effektiva behandlingen. Ett rökstopp medför att den stadiga försämringen i lungfunktionen bromsas markant – vilket bidrar till väsentligt förbättrad livskvalitet. Men alla som drabbas av sjukdomen är inte rökare, mer än 10 procent som har KOL har aldrig rökt.

Källa: Hjärt-lungfonden och 1177 Vårdguiden

Senast uppdaterad
2017-11-23