Hoppa till huvudinnehåll

Nöjda och trygga äldre på Tiohundras boenden

De äldre trivs på Tiohundras vård- och omsorgsboenden, visar Socialstyrelsens senaste nationella brukarundersökning. 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende.

Två av Tiohundras äldreboenden – August Jansgården i Hallstavik och Blidösundsgården på Blidö – har hundra procent nöjda boende, visar undersökningen. Snittet för samtliga åtta Tiohundraboenden – 90 procent – är bättre än genomsnittsresultatet för såväl hela Sverige som för Stockholms län och Norrtälje kommun.

Bemötande i topp

Svaren på frågorna om bemötande och trygghet sticker ut som särskilt positiva i resultatet av undersökningen. 96 procent anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, och 89 procent tycker att personalen för sitt bästa för att ta vara på den boendes åsikter och önskemål. 94 procent tycker att det känns tryggt på äldreboendet, och 92 procent har förtroende för personalen. De goda resultaten är ingen slump, förklarar verksamhetschef Ulrika Karlsson.

– Vi arbetar mycket medvetet med våra värderingar – trygghet, delaktighet och respekt – och ser till att både den boende och de närstående är delaktiga när vi tar fram den individuella genomförandeplanen. Med utgångspunkt från den formar vi en omvårdnad anpassad efter de egna behoven och önskemålen. Det är glädjande att detta i kombination med de fantastiska insatser våra medarbetare gör varje dag verkligen ger nöjda boende, säger Ulrika Karlsson.

Boenderåd tar vara på synpunkter

Det finns också särskilda boenderåd på samtliga äldreboenden, där de boende och anhöriga har möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten.

Ett annat område där Tiohundras äldreboenden sticker ut jämfört med riket och länet är måltidssituationen. 78 procent tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

– Vi har jobbat målmedvetet med vår satsning ”Från kök till bord”, för att skapa en trevlig måltidsstund. Här ingår allt från själva matlagningen till dukning, servering och miljön runt matplatsen, säger Ulrika Karlsson.

Förbättringsarbete ska minska ensamhet

Undersökningen sätter också fingret på ett par förbättringsområden. Bara varannan boende vet till exempel var han eller hon ska vända sig för att lämna synpunkter på sitt äldreboende.

– Där måste vi bli tydligare i vår information till boende och närstående. Vi ser också att många besväras av ensamhet, även om vårt och kommunens resultat inom detta område är bättre än i landet och länet. Här pågår ett förbättringsarbete sedan ett par månader tillbaka, som vi hoppas ska ge resultat inom en snar framtid, säger Ulrika Karlsson.

Enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickades ut i våras till alla över 66 år med hemtjänst eller bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av de tillfrågade. 

Senast uppdaterad
2018-10-03