Hoppa till huvudinnehåll

Ny teknik på Tiohundras gynmottagning

Gynsektionen inom kirurgkliniken på Norrtälje sjukhus håller sig framme när det kommer nya tekniska lösningar. Bland annat har en röststyrd robot testats vid operationer.

Under de senaste åren har man på Norrtälje sjukhus utvecklat den kirurgiska kompetensen när det gäller hysterektomi, det vill säga bortopererande av livmodern. Nyligen testades en robot, en så kallad röststyrd uterusmanipulator, som kan vinkla livmodern åt olika håll under pågående operation. Läkaren kan via bluetooth styra roboten med rösten. I vanliga fall behöver en sköterska hålla en ledare som vinklar livmodern under hela operationen.

Nya arbetsmetoder

– Det här är ett exempel på hur vi anammar nya arbetsmetoder och försöker utvärdera ny teknik för ett bättre resultat för patienten och en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Ulrika Peters som är medicinskt ansvarig  överläkare och Annika López, överläkare på gynmottagningen på Norrtälje sjukhus. 

Berörd personal har under vintern 2013-2014 deltagit i ett utbildningsprogram för titthålsoperation vid hysterektomi, vilket har lett till att man under 2016 opererade 41 procent av alla hysterektomier med titthålsoperation, en metod som är att föredra framför andra när det är möjligt.

Senast uppdaterad
2017-10-09