Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetare i samspråk med patient.

Tiohundra visar goda exempel på patientsäkerhetsdagarna

Tiohundra medverkar med seminarier och posterpresentationer på Stockholms läns landstings patientsäkerhetsdagar 22-23 november.

Patientsäkerhetsdagarna, som anordnas vartannat år, är en mötesplats för medarbetare, tjänstemän och politiker inom hälso- och sjukvården. Dagarna syftar till att stärka patientsäkerhetsarbetet och minimera vårdskadorna. Temat för årets dagar är ”Tryggt och säkert – Framtidens hälso- och sjukvård”.

Seminarier om delaktighet och demensprocessen

Vid årets patientsäkerhetsdagar medverkar Tiohundra med två seminarier. Katarina Sjöström, chef för intensivvårdsavdelningen på Norrtälje sjukhus och Tiohundras FoUU-chef Helena Hvitfeldt berättar om utbildningssatsningen ”förbättringsarbete med fokus på patientsamverkan”, som syftar till att öka patienternas delaktighet i vården.

Det andra seminariet handlar om demensprocessen, som syftar till att skapa en sammanhållen vård- och omsorgskedja för personer med demenssjukdom. Två exempel på genomförda förbättringsarbeten är de demensteam som startats inom hemtjänsten, samt Silviahemcertifieringen av hela den geriatriska vårdavdelningen på Norrtälje sjukhus. Om demensprocessen berättar Ann-Charlotte Vikander, Silviasyster och BPSD-administratör, Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare i primärvården och Katrin Rimsby, överläkare vid geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus.

Hela seminarieprogrammet

Utöver seminarierna kan besökarna på patientsäkerhetsdagarna också ta del av Tiohundras fyra förbättringsarbeten som presenteras på posterutställningen:

Senast uppdaterad
2017-11-22