Hoppa till huvudinnehåll

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Enheterna inom Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner och god följsamhet visar en ny kvalitetsgranskning. Förbättringar och engagemang uppmärksammas i omdömet. 

Granskningen, som sker på eget uppdrag, görs årligen och säkerställer att bolaget uppfyller Socialstyrelsens krav på kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Samtliga enheter granskas. 

Förbättringar och engagemang

Omdömet från Sheila Eriksson, kvalitetsgranskare på ApoEx AB, är genomgående positivt:
– Ni har mycket bra och patientsäkra rutiner och följsamheten till rutinerna är också mycket bra. Jag ser förbättringar och mycket engagemang när det gäller sjukhuset, resten är det första gången jag granskar. Mitt helhetsintryck är att Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner, följsamheten till rutinerna är bra.

Resultat av gott samarbete

Malin Alenius, som är chefsapotekare i Tiohundra är mycket nöjd med omdömet.
– De ytterst få och små nedslagen i årets kvalitetsgranskning visar att vår läkemedelshantering är patientsäker och håller hög kvalitet. Resultaten följer också trenden från tidigare år som visar på bättre och bättre kvalitet. Detta är ett resultat av ett gott samarbete och ett utmärkt arbete av alla medarbetare som visar att de tar läkemedelshanteringen på allvar.

Senast uppdaterad
2018-05-30