Hoppa till huvudinnehåll

Uppåt för vårdcentraler i patientenkäten

Tiohundras vårdcentraler får fina betyg i den årliga nationella patientenkäten. Allra bäst, med toppresultat på alla frågeområden, är Blidö vårdcentral, som sedan flera år tillhör den absoluta Sverigetoppen.

Vårdcentralernas patienter har fått svara på frågor om till exempel delaktighet, respekt, kontinuitet, information och tillgänglighet.

Snittbetyget för Tiohundras samtliga vårdcentraler blev 82 av 100, ett resultat som är bättre än både rikssnittet (78) och genomsnittet för vårdcentralerna i Stockholms läns landsting (79).

Flera av Tiohundras vårdcentraler har förbättrat sitt resultat, jämfört med 2016 års mätning.

– Det är mycket glädjande att vi får så fina omdömen av våra patienter. Patientenkäten är ett av de viktigaste sätten för oss att få ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och lyckas erbjuda våra patienter det de efterfrågar av oss, säger Efva Lagerstedt, verksamhetschef för primärvården i Tiohundra.

Familjär mottagning i topp

Allra bäst betyg får, precis som tidigare år, vårdcentralen på Blidö. Den familjära mottagningen är alltid med högt upp i topplistan över landets samtliga vårdcentraler, och årets resultat är inget undantag. Totalbetyget för Blidö blir 96 av 100. Helhetsintrycket får 98 av 100, och på området respekt och bemötande blir Blidös resultat hela 99 av 100.

– Vi vet att vår mottagning på Blidö är mycket uppskattad, inte minst för att vi där kan erbjuda kontinuitet och tillgänglighet, med flexibla lösningar som passar patienterna, säger Efva Lagerstedt.

Det fina resultatet till trots finns det förstås alltjämt utrymme för ytterligare förbättringar, konstaterar Efva Lagerstedt.

– Precis som i andra delar av landet brottas vi med brist på specialistläkare inom primärvården. För att ändå kunna upprätthålla en god tillgänglighet behöver vi förstärka med inhyrda läkare, framförallt på vissa av våra vårdcentraler. Då blir det svårare att upprätthålla en god kontinuitet, vilket också avspeglas i enkätresultatet. Det här är något vi jobbar hårt med att lösa. Vårt mål är att ha fast anställd personal i så stor utsträckning som det bara är möjligt.

För att ytterligare förbättra servicen till patienterna erbjuder Tiohundra sedan december förra året digitala läkarbesök dygnet runt på tre av våra vårdcentraler. Pilotprojektet utökas i slutet av februari till att omfatta samtliga vårdcentraler.

Nationella patientenkäten för primärvården 2017

Senast uppdaterad
2018-03-13