Hoppa till huvudinnehåll

Vård online på alla vårdcentraler i Tiohundra

Nu erbjuder samtliga Tiohundras vårdcentraler digitala läkarbesök dygnet runt.

Tjänsten bemannas av erfarna läkare som dygnet runt kan bokas för digitala besök via chatt eller video. Pilotprojektet inleddes i december på tre av Tiohundras vårdcentraler, men har nu utökats och erbjuds till kunderna på bolagets vårdcentraler Norrtälje norra, Norrtälje södra, Bergshamra, Väddö och Hallstavik.

– Vi har länge sett ett behov av att kunna erbjuda fler alternativ än vårdcentralens telefonkö och läkartider under kontorstid. Med vård online ökar vi tillgängligheten och anpassar oss efter patienternas behov, säger Efva Lagerstedt, verksamhetschef för primärvården i Tiohundra.

Det digitala besöket inleds med att patienten kort får redogöra för sina besvär och svara på automatiserade frågor som tjänsten ställer för att kunna rekommendera en lämplig vårdform, som till exempel egenvård, digitalt läkarbesök eller ett fysiskt besök på vårdcentralen.

Antecknar i patientjournalen

Vid ett digitalt läkarbesök ställer läkaren diagnos och väljer behandling, precis som vid ett fysiskt besök. Läkaren kan också beställa prover eller remittera vidare. Anteckningarna från det digitala vårdbesöket förs in i patientens vanliga journal och är tillgängliga vid kommande läkarbesök, fysiska eller digitala.

Vård online ska ses som ett komplement till de traditionella vårdcentralsbesöken.

– Därför har det varit viktigt för oss att vår digitala tjänst också erbjuder möjligheten att enkelt boka en tid för ett fysiskt besök på den vårdcentral där man är listad, säger Efva Lagerstedt.

Vård online

Tjänsten för digital vård och läkarbesök i mobil och dator erbjuds i samarbete med Doktor24. Om pilotprojektet faller väl ut är ambitionen att upphandla den digitala tjänsten under hösten och därefter göra den till ett permanent komplement till fysiska besök i primärvården. 

Läs mer och använd vård online

Senast uppdaterad
2018-02-28