Hoppa till huvudinnehåll

Satsningen på bättre demensvård igång

Som andra vårdavdelning i Sverige ska avdelning 1 på Norrtälje sjukhus Silviacertifieras. Hela personalen har genomgått en utbildning och arbetet på avdelningen är redan igång. 

Den här veckan avslutas utbildningssatsningen för att Siviacertifiera den geriatriska avdelningen, avdelning 1, på Norrtälje sjukhus. Sedan i mars har alla medarbetare på avdelningen, från städpersonal till läkare, genomgått en utbildning i demensvård i samarbete med Silviahemmet.

Norrtälje i framkant

Målet med utbildningen och certifieringen är att kunna ge en bättre demensvård för att bidra till bästa möjliga livskvalitet för både patienter och anhöriga. Att en vårdavdelning på ett sjukhus i Sverige Silviacertifieras är unikt, tidigare har endast en avdelning på Danderyds sjukhus certifierats.  

– Ni går i bräschen här i Norrtälje, säger Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef på Silviahemmet, som onsdagen besökte avdelning 1 på Norrtälje sjukhus.

Här fick hon en visning av avdelningens enhetschef, Margareta Söderman, som berättade att personalen har blivit mycket inspirerad efter utbildningen och redan dragit igång förbättringsarbetet. Bland annat har dörrarna till patienternas rum på flera ställen märkts med starka färger, något Wilhelmina Hoffman blev mycket nöjd med.

– En demenssjuk får kognitiva problem som är svåra att föreställa sig för en person som inte har kunskap om demens. Till exempel kan det vara svårt att se var dörrhandtag, toapapper, handfat och duschslang är. Att arbeta med kontrasterande färger är ett enkelt sätt att göra stor skillnad.

Bättre demensvård

Arbetet med demenssjuka på ett sjukhus ser lite annorlunda ut än på ett demensboende, där man hinner lära känna patienten på ett annat sätt, förklarar Wilhelmina Hoffman.

– Till en sjukhusavdelning kommer patienten akut, inte för sin demens, utan för andra sjukdomar och stannar oftast bara i några dagar. En ökad kunskap om demens på en vårdavdelning gör att demensen inte behöver komplicera tillståndet ytterligare, och tillägger att många små förändringar kan göra stor skillnad.

– Bara vilket kroppsspråk man har i kommunikationen med en demenssjuk kan vara avgörande för patientens trygghet.

Margareta Söderman märker att personalen på avdelning 1 är inspirerade och glada över sin nya kunskap.
– Vi är igång med arbetet. Det är mycket vi skulle vilja göra framöver. 

Silviacertifieringen av avdelning 1 vid Norrtälje sjukhus sker vid en särskild ceremoni i september.
 

Vad är Silviacertifiering?

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter. Det innebär att all personal på enheten – till exempel vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare och chefer – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

Källa: Silviahemmet

Senast uppdaterad
2017-05-05