Hoppa till huvudinnehåll

För dig med stressrelaterade besvär

Gruppbehandlingen vänder sig till personer med utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade besvär, som är helt eller delvis sjukskrivna, riskerar att bli sjukskrivna eller som står inför att komma igång med arbetsträning. 

Så går behandlingen till

Gruppbehandlingen ges under två timmar en gång per vecka vid 10 tillfällen. Gruppen består av 6-10 deltagare som leds av en stressterapeut eller psykolog.

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT bygger på forskning och kunskap om hur människor tänker, känner och beter sig.

Programmet tar bland annat upp tekniker för att förändra vanor och livsmönster, hantera stress, samt hur man genom alternativa tankar och beteenden själv kan påverka sitt mående.

KBT-program som detta syftar till att ge hjälp till självhjälp och rustar deltagarna för att gå vidare med beteendeförändringar på egen hand.

Som en viktig del mellan träffarna ingår hemuppgifter som deltagarna utför i sin vardagsmiljö för att få bestående förändringar. För att gruppdeltagandet ska bli givande krävs alltså en aktiv insats.

Mål med behandlingen

  • Att ge ökad kunskap om hur man själv kan påverka sitt mående.
  • Att hjälpa deltagaren att hitta en hållbar balans mellan aktivitet och återhämtning.
  • Att stärka tilltron till deltagarens egen förmåga.
  • Att öka förutsättningarna för återgång i arbete och förebygga sjukskrivning.
  • Att öka funktionsförmågan i vardagen.
  • Att ge deltagarna möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation.
  • Att skapa en stabil bas för ökad livskvalitet.

Senast uppdaterad
2018-03-22