Hoppa till huvudinnehåll
En glad flicka springer mot kameran. I bakgrunden går en man och en kvinna hand i hand. Det är vinter och snö på marken.

11 februari: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Antalet patienter som vårdas med covid-19 på Norrtälje sjukhus har minskat något de senaste dagarna. Viss planerad vård återupptas nu. Tiohundras vårdcentraler förbereder vaccinationen mot covid-19, men när den kan starta beror på hur snabbt vaccinet levereras till oss.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 5 har 56 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en minskning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus arbetar i stabsläge. Viss planerad, icke-akut vård återupptas under förutsättning att sjukhusets bemannings- och platsläge medger det.

– De senaste dagarna ser vi en glädjande utveckling där antalet patienter med covid-19 som behöver vårdas på Norrtälje sjukhus minskat något. Det möjliggör nu en återstart av den planerade vården, även om vi är beredda på att läget kan försämras. Smittspridningen fortsätter, och den kan öka igen. Det är mycket viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 11 februari vårdas 5 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • En patient med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
  • Totalt 248 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 8 februari).

Kontakta 1177 vid behov av vård

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat. Mottagningarna har vidtagit flera åtgärder för att göra ditt besök säkert.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen har kommit olika långt. Vissa grupper är redan klara, medan andra måste vänta ytterligare lite, även om de är högt prioriterade. Det har flera orsaker. Vi är beroende av leveranser från Region Stockholm, och olika typer av vaccin ska användas för de olika grupperna.

Personer som är 65 år eller äldre

Tiohundras vårdcentraler förbereder vaccinationen av personer som är 65 år eller äldre. När den kan starta beror på hur snabbt vaccinet levereras till oss.

När det blir dags kommer bokning att kunna ske digitalt på 1177.se. Det blir också möjligt att boka tid genom att ringa ett särskilt telefonnummer, som är gemensamt för alla Tiohundras vårdcentraler. Närstående kan också hjälpa till att boka tiden via telefon.

Telefonnumret och övrig information om tidbokningen kommer att läggas ut på vår webbplats tiohundra.se. Det går inte att kontakta vårdcentralen för att boka tid.

Information kommer också att skickas ut till berörda.

Personer med hemtjänst

Vaccinationen av personer med hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och de som har LSS-boende är förberedd. Vi inväntar leverans av vaccin från Region Stockholm för att kunna börja vaccinera.

Personer på äldreboende

Merparten av de boende på Tiohundras äldreboenden har nu fått två doser vaccin. De sista vaccinationerna görs i dag, torsdag.

Personalvaccination

Vaccinationen av viss sjukvårdspersonal, som skulle få andra dosen den här veckan, har försenats något på grund av leveransproblem till Region Stockholm från Pfizer i Tyskland. Vaccinationen planeras istället till stor del ske nästa vecka.

Vaccinationen av omsorgspersonal har fortsatt planenligt den här veckan.

Allmän information om vaccinationen mot covid-19 finns på 1177.se

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

  • Inga smittade på Tiohundras äldreboenden eller i hemtjänsten.
  • En smittad brukare inom daglig verksamhet, LSS.

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden är förlängt och gäller till och med den 23 februari. Undantag görs för make/maka och sambo.

Senast uppdaterad
2021-06-21