Hoppa till huvudinnehåll
En vägkorsning i Norrtälje, orange skylt med pil "Covid-19 test".

12 november: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Smittspridningen fortsätter att öka i Region Stockholm och Norrtälje kommun. Belastningen på Norrtälje sjukhus är hög, men mottagningsverksamheten är igång liksom dagkirurgi och viss annan operationsverksamhet. Det är mycket viktigt att alla följer de skärpta råden som gäller i länet, för att sjukvården ska klara sin uppgift.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som presenterades i dag den 12 november, har ytterligare 118 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under vecka 45. Det innebär en fortsatt ökning. Trycket på provtagningen är högt.

 

Läget i sjukvården

– Utvecklingen fortsätter dessvärre att gå åt fel håll i Region Stockholm som helhet. Behovet av slutenvård ökar och sjukvården blir allt mer ansträngd. Jag är bekymrad. Vi måste verkligen göra allt vi kan nu. Alla behöver vi följa de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten för att få kurvan att vika ner igen, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Den senaste veckan har dagligen mellan tre och elva patienter vårdats i covidflödet (konstaterat eller misstänkt smittade) på Norrtälje sjukhus. Läget kan ändras snabbt. En patient med covid-19 får just nu intensivvård. Tidigare i veckan intensivvårdades två patienter med covid-19 och belastningen på intensivvårdsavdelningen, som har tre ordinarie platser, har varit stor den senaste veckan.

Sjukhusets beläggning har varit hög under hela hösten. Många medarbetare har varit hemma med förkylningssymtom eller konstaterad covid-19. Just nu ser bemanningsläget något bättre ut, vilket har gjort det möjligt att öppna ytterligare vårdplatser.

Ett fåtal prioriterade operationer som kräver inläggning har kunnat genomföras under veckan. Dagkirurgi och mottagningsverksamhet har kunnat bedrivas som planerat, med undantag för Blidö vårdcentral som tvingats hålla stängt under några dagar på grund av personalbrist.

Luftvägsmottagningen har den senaste veckan märkt av ett väsentligt ökat tryck, jämfört med veckan innan. Antalet provtagningar har ökat från 46 till 88. Andelen positiva provsvar ökar också.

Om du behöver vård

Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut.

Den som har ett mottagningsbesök inbokat kan räkna med att besöket blir av om inget annat sägs. Mottagningarna har vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt.

Övriga verksamheter

Ett fåtal fall av misstänkt eller konstaterad smitta har rapporterats i hemtjänsten, som också den här veckan haft hög personalfrånvaro. I övriga omsorgsverksamheter finns ingen misstänkt eller konstaterad smitta.

För besök på äldreboende gäller särskilda restriktioner. Den som vill besöka en närstående behöver först kontakta boendet för att boka en tid, så att besöket kan äga rum på ett säkert sätt.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Aktuellt om coronaviruset

Senast uppdaterad
2021-03-19