Hoppa till huvudinnehåll
I förgrunden en röd skylt med texten Akutmottagning. I bakgrunden ett ljust, rundat tegelhus: akutmottagningen på Norrtälje sjukhus. Solsken, blå himmel.

15 april: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Vaccinationen för personer som är 65 år eller äldre fortsätter. Tiohundras vårdcentraler ger 2 200 personer första dosen vaccin den här veckan. Sjukvården i regionen är fortsatt mycket hårt belastad, och intensivvården på Norrtälje sjukhus fortsätter att avlasta övriga sjukhus.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 14 har 174 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en fortsatt ökning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i förstärkningsläge sedan torsdagen den 8 april.

– Belastningen på sjukvården i regionen är mycket hög, och Norrtälje sjukhus fortsätter att ta emot intensivvårdspatienter från andra sjukhus. Vi måste fortsätta att prioritera den akuta vården, vilket innebär att planerade operationer och behandlingar behöver skjutas fram ännu en tid, säger Tiohundras VD Peter Graf.


Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 15 april vårdas 12 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • Sju patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (alla från andra sjukhus).
  • Totalt 295 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 12 april).

Sök vård om du behöver det

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat.

Vaccination mot covid-19

Den här veckan ger Tiohundras vårdcentraler 2 200 personer första dosen vaccin, och lika många är inplanerade nästa vecka. Just nu är bokningen öppen för listade som är födda 1956 eller tidigare.

– Vi har kunnat skynda på vaccinationerna, mycket tack vare en välfungerande telefonbokning som bemannas av medarbetare från flera verksamheter. Det här frigör resurser hos vårdcentralerna, som därför kan vaccinera fler. En stor andel vaccinerade är avgörande för att belastningen på sjukvården ska kunna minska, säger vd Peter Graf.

Personer som är 65 år eller äldre

Du som är född 1956 eller tidigare kan boka tid för vaccination genom att ringa ett särskilt telefonnummer. Numret är gemensamt för alla Tiohundras vårdcentraler. Närstående kan också hjälpa till att boka tiden via telefon.

Bokningen är öppen vardagar kl 8.15 – 12.00 och 13.00 – 16.00. Tel: 0176 – 328 200

Bokning kan även göras digitalt på 1177.se.

Personer som är 60-64 år och övriga i fas 3

Bokningen är ännu inte öppen.

Mer information om vaccinationen i fas 3 på 1177.se

Personer som är 18 år eller äldre (fas 4)

Bokningen är ännu inte öppen.

Mer information om vaccinationen i fas 4 på 1177.se

Mer information om vaccinationen mot covid-19

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

Tiohundras äldreboenden, LSS-boenden, samt socialpsykiatrins boenden är fria från smitta. Hemtjänsten rapporterar en smittad kund.

Följ de fem grundläggande råden!

  1. Stanna hemma om någon i hushållet har symtom på sjukdom och beställ provtagning om symtom varat mer än 24 timmar.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både ute och inne.
  3. Minimera kontakter med personer utanför det egna hushållet.
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Senast uppdaterad
2021-06-21