Hoppa till huvudinnehåll

17 december: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Den senaste veckan har antalet patienter med konstaterad covid-19 ökat på Norrtälje sjukhus, som arbetar i förstärkningsläge. Smitta finns också i flera omsorgsverksamheter.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har ytterligare 244 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under vecka 50. Det är en tydlig ökning jämfört med veckan innan.

Norrtälje sjukhus arbetar i förstärkningsläge sedan den 8 december för att helt kunna fokusera på den akuta, nödvändiga vården. Övriga verksamheter i Tiohundra är i stabsläge.

Läget i sjukvården

 • I dag vårdas 16 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Två patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
 • Totalt 159 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (till och med 15 december).
 • Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Planerad, icke-akut vård är uppskjuten för att kunna frigöra personal till vårdavdelningarna.

– Läget i sjukvården är allvarligt, både i regionen och på Norrtälje sjukhus. De senaste dagarna har inflödet av patienter med covid-19 ökat hos oss. Beläggningen är hög på sjukhusets särskilda covidavdelning. På intensivvårdsavdelningen vårdas i dag tre patienter, varav två med covid-19, i respirator. Vi tvingas nu åter skjuta upp planerad vård för att klara av att vårda covidpatienterna och övriga svårt sjuka patienter, säger Peter Graf, VD för Tiohundra.

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

 • Totalt nio smittade boende på tre av Tiohundras äldreboenden. Smittspårning pågår på flera boenden.
 • Fortsatt ansträngd personalsituation i flera verksamheter.
 • Samtliga äldreboenden har besöksförbud, med undantag för make/maka och sambo, till och med den 22 december.

Om du behöver vård

Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut.

Vaccin mot covid-19

Förberedelser pågår för den kommande vaccinationen mot covid-19. Det går ännu inte att boka tid för vaccination.

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

 • Träffa bara de personer du bor med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
 • Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan.
 • Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar.
 • Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
 • Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp. Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd.
 • Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.
 • Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
 • För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Senast uppdaterad
2021-06-18