Hoppa till huvudinnehåll
Äldre dam stödjer sig på sin käpp, ser glad ut.

18 februari: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Nästa vecka inleder Tiohundras vårdcentraler vaccinationen av personer med hemsjukvård, hemtjänst, personlig assistans och LSS-boende. Norrtälje sjukhus är i normalläge och återupptar planerade operationer. Omsorgsverksamheterna och socialpsykiatrin är fria från smitta.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 6 har 40 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en fortsatt minskning jämfört med de två senaste veckorna.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i normalläge sedan måndagen den 15 februari. Den planerade, icke-akuta vården återupptas nu successivt.

– Många har tvingats vänta länge på sin behandling eller operation. I dag medger sjukhusets plats- och bemanningsläge att vi återupptar de planerade operationerna vilket är oerhört glädjande. Samtidigt ser vi dessvärre en tydlig ökning i antalet konstaterade fall i regionen den senaste veckan, jämfört med veckan innan. Det gäller nu att vi alla hjälps åt att fortsätta följa råd och restriktioner. Pandemin är inte över, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 18 februari vårdas 7 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • En patient med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
  • Totalt 251 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 15 februari).

Kontakta 1177 vid behov av vård

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat. Mottagningarna har vidtagit flera åtgärder för att göra ditt besök säkert.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen har kommit olika långt. Vissa grupper är redan klara, medan andra måste vänta ytterligare lite, även om de är högt prioriterade. Det har flera orsaker. Vi är beroende av leveranser från Region Stockholm, och olika typer av vaccin ska användas för de olika grupperna.

Personer med hemsjukvård, hemtjänst med omsorgsinsatser, personlig assistans och boende på LSS.

Vaccinering planeras starta nästa vecka (vecka 8). Vaccinationen kommer att ske på vårdcentralen i första hand men i hemmet för vissa. De som berörs kontaktas nu för att få en tid för vaccination. Vi följer Region Stockholms riktlinjer gällande prioriteringsordning för vaccination.

Personer som är 65 år eller äldre

Tiohundras vårdcentraler förbereder vaccinationen av personer som är 65 år eller äldre. När den kan starta beror på hur snabbt vaccinet levereras till oss.

När det blir dags kommer bokning att kunna ske digitalt på 1177.se. Det blir också möjligt att boka tid genom att ringa ett särskilt telefonnummer, som är gemensamt för alla Tiohundras vårdcentraler. Närstående kan också hjälpa till att boka tiden via telefon.

Telefonnumret och övrig information om tidbokningen kommer att läggas ut på vår webbplats tiohundra.se. Det går inte att kontakta vårdcentralen för att boka tid.

Information kommer också att skickas ut till berörda.

Personer på äldreboende

Vaccinationen av de boende på Tiohundras äldreboenden är genomförd.

Personalvaccination

Vaccinationen av viss sjukvårdspersonal fortsätter den här veckan. Nu ges andra dosen vaccin. Kommande två veckor levereras ytterligare totalt 400 doser vaccin till Norrtälje sjukhus.

Vaccinationen av omsorgspersonal har fortsatt planenligt. Nya vaccinationstillfällen är inplanerade under mars och april.

Allmän information om vaccinationen mot covid-19 finns på 1177.se.

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

Tiohundras samtliga omsorgsverksamheter samt socialpsykiatrins boenden är fria från smitta.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Senast uppdaterad
2021-06-21