Hoppa till huvudinnehåll
Exteriörbild på gamla sjukhuset, i förgrunden en skylt med texten Norrtälje sjukhus

19 november: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Tiohundra arbetar i stabsläge från och med tisdagen den 17 november. Antalet patienter i covidflödet har ökat senaste veckan och beläggningen på Norrtälje sjukhus är hög. Mycket planerad vård som kan vänta skjuts nu upp för att alla med behov av akut vård ska få bästa möjliga hjälp.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har ytterligare 142 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under vecka 46. Det innebär en fortsatt ökning.

Trycket på provtagningen i Region Stockholm är högt och patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först. Därefter kan invånare boka resterande delen av kapaciteten.

Läget i sjukvården

På grund av ett ökat antal patienter med covid-19 och mycket hög beläggning på sjukhusets vårdavdelningar gick Tiohundra och Norrtälje sjukhus över till stabsläge tisdagen den 17 november. Merparten av de planerade operationer som kräver inläggning har skjutits upp.

Aktuella siffror

 • Under veckan har som mest 14 patienter (tisdag 17 november) vårdats i covidflödet på sjukhuset. Inflödet av patienter med misstänkt covid-19 är nu på samma nivå som i början av juni.
 • En patient med covid-19 får intensivvård.
 • Sjukhuset har vårdat totalt 125 patienter med covid-19.

Trycket på akutmottagningen var mycket högt i början av veckan och vårdavdelningarna hade överbeläggningar trots fler öppnade vårdplatser. Därefter har platsläget förbättrats något. Belastningen på intensivvården fortsätter att vara hög. Sjukfrånvaron är fortfarande hög på vissa avdelningar.

– Än har vi inte lyckats bryta den negativa utvecklingen och vi måste just nu fokusera helt på covid-19 och den akuta vården. För att säkra att sjukhusets kapacitet räcker till krävs ett välfungerande avflöde från sjukhuset till exempelvis äldreboenden, korttidsboenden och fortsatt omvårdnad i hemmet när patienterna är medicinskt färdigbehandlade. Vi har precis som i våras ett nära samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg och de privata vårdgivarna i kommunen för att få till effektiva och säkra patientflöden, säger Tiohundras VD Peter Graf.

På luftvägsmottagningen har antalet läkarbesök ökat den senaste veckan, medan besöken för enbart provtagning minskat.

Om du behöver vård

Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut. Den som har ett mottagningsbesök inbokat kan räkna med att besöket blir av om inget annat sägs.

Avstå från att besöka äldreboenden

De skärpta råden för Stockholms län, som förlängts till den 13 december, innebär bland annat att man bara ska ha fysisk kontakt med de man bor med, förutom vid till exempel vårdbesök. Med hänvisning till de skärpta allmänna råden och den ökande smittspridningen, önskar vi att närstående just nu avstår från att besöka våra äldreboenden. Om besök behöver göras, är det viktigt att först kontakta boendet för att boka en tid, så att besöket kan äga rum på ett säkert sätt.

Övriga verksamheter

Ett fåtal fall av konstaterad smitta har rapporterats i hemtjänsten. Sjukfrånvaron bland personalen har minskat något den gångna veckan. Ett äldreboende rapporterar också ett fall av konstaterad smitta. I övriga omsorgsverksamheter finns i dagsläget ingen misstänkt eller konstaterad smitta.

Sjukfrånvaron som helhet i Tiohundra har minskat i november, jämfört med den höga frånvaron i slutet av oktober.

Aktuella råd
 • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
 • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
 • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Skärpta råd till och med den 13 december
 • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Senast uppdaterad
2021-03-19