Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna och en man går på en gångväg, grönska i bakgrunden. Mannen har en t-shirt med Tiohundra-loggan.

20 augusti: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. Veckans lägesrapport är den 20:e i ordningen och den sista inplanerade.


Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Uppgifterna är uppdaterade torsdagen den 20 augusti kl 8.30.

 • 1 patient vårdas för konstaterad covid-19 på vårdavdelning på Norrtälje sjukhus.
 • Ingen patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen.
 • Inga bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Summering av våren och sommaren

– Det har varit en mycket speciell vår och sommar. Sjukvården och omsorgen har ställts inför utmaningar som inte liknar något vi tidigare upplevt. Pandemin är inte över, men vi kan nu konstatera att våra verksamheter klarat den här tuffa tiden på ett mycket bra sätt, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Tiohundra hade förhöjd beredskap under perioden 17 mars – 9 juli. 91 patienter har sedan i mars vårdats för covid-19 på Norrtälje sjukhus. Sjukhusets intensivvårdskapacitet var under en lång period tredubblad. Smittspridningen i omsorgsverksamheterna har hela tiden legat på en mycket låg nivå.

– Våra medarbetare har jobbat hårt och gjort fantastiska insatser. Jag är övertygad om att detta, samt att Norrtäljeborna i stor utsträckning verkar ha hörsammat och följt myndigheternas rekommendationer och restriktioner, bidragit till att smittspridningen hittills varit relativt begränsad i Norrtälje kommun, säger Peter Graf.

Under sommaren har fallen av misstänkt och konstaterad covid-19 varit få på Norrtälje sjukhus. Trycket har ändå varit högt på sjukvården, med ett stort inflöde av patienter till akutmottagningen, närakuten och primärvården. Beläggningen på sjukhusets vårdavdelningar har också varit mycket hög, med många multisjuka sköra äldre patienter.

– Under våren tvingades vi skjuta upp en stor del av den planerade vården. Höstens stora utmaning blir att hantera effekterna av detta. Många har fått vänta länge på sin operation eller undersökning. Vi ska göra allt för att komma ikapp och korta köerna. Samtidigt måste vi ha beredskap om smittspridningen av coronaviruset åter skulle ta fart. En viss ökning, om än inte i samma omfattning som i våras, är förväntad när vi går tillbaka till skolor och arbeten efter sommaren. Det är våra verksamheter rustade för, med väl inövade rutiner och arbetssätt, säger Peter Graf.

Sista veckovisa lägesrapporten

Tiohundra har presenterat veckovisa lägesrapporter sedan den 9 april. I och med veckans rapport, som blir den 20:e i ordningen, avslutar vi tills vidare den veckovisa rapporteringen av läget i verksamheterna. Nya uppdateringar kommer vid behov.

Anpassad start av daglig verksamhet

I mars beslutades om uppehåll i den dagliga verksamheten inom LSS för att minska risken för smittspridning, vilket varit framgångsrikt. Under sommaren har de dagliga verksamheterna successivt startat igen.

– Den dagliga verksamheten ger våra deltagare en meningsfull vardag. Därför har det varit angeläget för oss att komma igång igen. Vi gör det ansvarsfullt och anpassar verksamheterna så att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger verksamhetschef Tuija Fehrm.

Så söker du vård

Den som är i behov av sjukvård ska inte tveka att söka vård. Följ dessa råd om du behöver söka sjukvård i Norrtälje kommun.

För rådgivning – kontakta alltid 1177

Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning. Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad.
 • Använd gärna digitala vårdmöten med din vårdgivare via appen Alltid öppet.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • Du som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.

Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar

 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker – ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Boka provtagning på 1177.se

Det är viktigt att den som har symtom som stämmer med covid-19 provtar sig. Detta gör man enklast genom att boka PCR-provtagning via 1177.se.

Allt om provtagning på 1177.se

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Senast uppdaterad
2020-10-09