Hoppa till huvudinnehåll
Ambulanshelikopter ovanför Norrtälje sjukhus

20 maj: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade onsdagen den 20 maj kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 14 respektive 7 maj.

 • 14 (17, 24) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 3 (4, 4) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 6 (7, 4) IVA-platser belagda.
 • Ytterligare vårdplatser har reserverats för covid-19-patienter.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • Ca 70 patienter som vårdats i covidflödet har hittills skrivits ut från sjukhuset.

​Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Kurva som visar att antalet patienter i covidflödet minskar.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus inför storhelgen

Sjukhusets vårdavdelningar har frigjort platser för patienter med covid-19. Belastningen på intensivvården är fortsatt hög, även om en viss stabilisering skett av antalet patienter i covidflödet.

Inför den stundande storhelgen har bemanningen på akutmottagningen förstärkts. VD Peter Graf har en uppmaning till de sommarboende som nu vistas i kommunen:

– Kanske är du i färd med att påbörja vårens projekt i fritidshuset? Ta det extra försiktigt i år, så hjälper du oss att spara akutsjukvårdens resurser till de patienter som behöver dem allra bäst, säger Peter Graf.

 

Provtagning av patienter och boende

Diagram som visar att antalet provtagna patienter och boende minskat något.

Diagrammet visar antalet provtagna patienter på Norrtälje sjukhus och Tiohundras äldreboenden v 11-20. I väntan på egenprovtagning gjordes inledningsvis viss provtagning av personal av primärvården. Därför ingår även ett mindre antal provtagna medarbetare i statistiken.

Videobesök ersätter fysiska vårdbesök

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården. Vårdcentraler, mottagningar och psykiatrin erbjuder video- och telefonbesök.

Videobesök med appen Alltid öppet

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:

 • Vardagar kl 9-12 samt 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19, ring 113 13 istället. Du kan också söka information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Senast uppdaterad
2020-10-09