Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna tar på sig skyddsmask

21 januari: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Intensivvården är fortfarande ansträngd, medan vårdplatsläget i övrigt på Norrtälje sjukhus har förbättrats. Tiohundras omsorgsverksamheter har bara enstaka fall av smitta, och första omgången av vaccinationen på äldreboenden är genomförd.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 2 har 83 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en fortsatt minskning. En minskning syns också i antalet provtagna på luftvägsmottagningen i Norrtälje.

Norrtälje sjukhus arbetar i förstärkningsläge sedan den 8 december för att kunna fokusera på den akuta, nödvändiga vården. Övriga verksamheter i Tiohundra är i stabsläge.

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 21 januari vårdas tio patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • Fyra patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
  • Totalt 228 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 18 januari).

– Utvecklingen vi sett de senaste veckorna, med ett minskat behov av akutsjukvård för covid-19, fortsätter glädjande nog i Region Stockholm, även om intensivvården fortfarande är hårt belastad. Vi har ett liknande läge på Norrtälje sjukhus. Vi behöver hjälpas åt för att kurvan ska fortsätta neråt. Håll avstånd, jobba hemifrån om du kan, undvik att träffa andra än de du bor med och använd munskydd om du behöver åka kollektivt i rusningstid, säger Tiohundras VD Peter Graf. 

Kontakta 1177 vid behov av vård

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande.

Vaccination mot covid-19

Första omgången av vaccinationen på Tiohundras äldreboenden är nu genomförd, och nära 400 boende har nu fått första dosen vaccin. Ett stort antal medarbetare i omsorgen har också vaccinerats.

Nära 500 medarbetare på Norrtälje sjukhus har vaccinerats. Prioriterade grupper är medarbetare som kommer i kontakt med covidpatienter, på akutmottagningen, i intensivvården och på vårdavdelningar. Ytterligare vaccinationstillfällen var inplanerade till nästa vecka, men på grund av minskade leveranser kommer en del medarbetare att få vänta ytterligare på sin första dos vaccin.

På 1177 finns mer information om vaccinationen och i vilken ordning befolkningen kommer att erbjudas vaccin. Det går ännu inte att boka tid för vaccination.

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

  • Totalt två smittade boende på två av Tiohundras äldreboenden, att jämföras med tio smittade vid förra veckans rapport.
  • Ingen smittad eller misstänkt smittad inom hemtjänsten och LSS-verksamheterna.

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden gäller till och med den 2 februari. Undantag görs för make/maka och sambo.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast uppdaterad
2021-06-21