Hoppa till huvudinnehåll

23 april: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.


 

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 23 april kl 9. Inom parentes anges antalet vid föregående veckas lägesrapport, 16 april.

 • 17 (23) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 6 (4) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 7 (5) IVA-platser belagda.
 • Ytterligare vårdplatser har reserverats för covid-19-patienter.
 • Inga nya fall av konstaterat smittade på Tiohundras äldreboenden de senaste tio dagarna. Inte heller inom LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin. Endast ett fåtal fall inom hemtjänst och personlig assistans.
 • Ca 25 (20) patienter med konstaterad covid-19 har skrivits ut från sjukhuset. Även på våra äldreboenden har boende friskförklarats, senast under onsdagen.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har ökat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen, där belastningen den senaste tiden varit hög. Antalet platser har tredubblats mot normalt. På sjukhusets vårdavdelningar finns fortsatt plats för att ta emot ytterligare patienter i behov av slutenvård.

– Belastningen på framförallt intensivvården är hög. Samtidigt är det viktigt att patienter med behov av akutsjukvård, t ex vid bröstsmärtor, inte tvekar att uppsöka vården. Man ska inte undvika att söka hjälp av rädsla för att smittas av covid-19. Patienter med misstänkt eller konstaterad smitta vårdas isolerat, säger Tiohundras VD Peter Graf.

God kapacitet på bårhuset i Norrtälje

Bårhuset vid Norrtälje sjukhus har ökat antalet platser. Åtgärden är endast en förberedelse för en eventuell ökad belastning. Bårhusets ordinarie kapacitet förväntas vara tillräcklig. I dagsläget är 33 av ordinarie 52 platser belagda. Dessutom finns möjlighet att öka kapaciteten med 29 platser vid behov.

Skyddsutrustning i sjukvård och omsorg

Alla medarbetare i Tiohundras vård- och omsorgsverksamheter har tillgång till korrekt skyddsutrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer Region Stockholms riktlinjer.

I dagsläget har vi tillräckligt med utrustning på våra enheter. Om det ändå skulle uppstå brist i någon verksamhet kan vi snabbt omfördela utrustning från annan enhet eller verksamhet, så att den räcker till där den för tillfället behövs.

Vi har på kort tid förstärkt våra inköps- och materielförsörjningsfunktioner för att på bästa säkerställa att våra medarbetare alltid ska ha tillgång till korrekt skyddsutrustning.

Extra vårdplatser på Roslagens sjukhus

Extra vårdplatser har färdigställts på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår.

Minskad sjukfrånvaro

Våra verksamheter har tidvis påverkats av hög personalfrånvaro på grund av sjukskrivningar och vård av barn. Vi ser nu glädjande nog en tendens till minskning av den totala sjukfrånvaron. Även VAB minskar.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Stödtelefonen är öppen för både invånare och medarbetare i Tiohundra. Öppettider:

 • Vardagar kl 9-12 samt 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483

Planerad vård skjuts upp

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården.

Tre mobila team igång

Tre mobila team är igång och gör hembesök. Teamen gör bedömningar och vid behov åtgärder av akut karaktär såsom provtagning, blodtransfusion, injektioner och antibiotika.

Luftvägsmottagning vid Norrtälje sjukhus

En tidbokad mottagning för patienter med luftvägssymtom har öppnats vid Norrtälje sjukhus. Mottagningen drivs av Tiohundras primärvård och privata vårdcentraler.

Fem råd till alla invånare
 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Senast uppdaterad
2020-10-09