Hoppa till huvudinnehåll

23 juli: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. 

Tiohundra och Norrtälje sjukhus är i normalläge sedan den 9 juli efter en lång tid med förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Antalet smittade fortsätter att minska.
 
 

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 23 juli kl 9.
 
 • Ingen patient vårdas för konstaterad covid-19 på vårdavdelning på Norrtälje sjukhus. Vi fortsätter med provtagning vid misstanke om covid-19.
 • Ingen patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen. 
 • Ett bekräftat fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter (inom LSS) och smittspårning pågår.
Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.
 

Förbättrat läge gällande covid-19

Tiohundra och Norrtälje sjukhus är i normalläge sedan den 9 juli efter att ha haft förhöjd beredskap sedan den 17 mars. 
Över 80 patienter har vårdats för covid-19 på Norrtälje sjukhus sedan mitten av mars. Intensivvårdsavdelningens ordinarie kapacitet på tre platser var under lång tid tredubblad, men är sedan den 4 juni fördubblad. 
 
Sedan onsdagen den 8 juli vårdas inga patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningen, IVA, på Norrtälje sjukhus. Den senaste patienten, som nu skrivits ut, lades in på IVA för omkring fyra veckor sedan.
 

Högt tryck på övrig vård

Återgången till normalläge innebär inte att faran är över. Dessutom innebär sommarperioden alltid högt tryck på sjukvården när kommunens befolkning tredubblas. Vårdplatstillgången är också begränsad på Norrtälje sjukhus under sommaren. 
 
– Vi har ett tungt sommartryck. Vi ber våra patienter att i första hand rådgöra med 1177 och sin vårdcentral för tillstånd där man inte behöver omedelbar vård. Till exempel vid ett rodnat fästingbett där du misstänker borrelia, ska du inte till akutmottagningen. Då är det oftast lämpligare att söka till vårdcentralen nästa vardag. Vi ber också om förståelse för att vi kan behöva hänvisa de som semestrar här i Roslagen hem till den vårdcentral där de är listade. Vi använder det så kallade hänvisningsstödet för att hitta rätt vårdnivå, det är gemensamt för hela Region Stockholm, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare och denna vecka tf VD i Tiohundra.
 

Så söker du vård i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på vården på grund av covid-19. Följ därför dessa råd om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar. Tillsammans minskar vi smittspridningen och räddar liv. 
 

För rådgivning – kontakta alltid 1177

Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.
 

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning. Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad. 
 • Använd gärna digitala vårdmöten med din vårdgivare via appen Alltid öppet.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • Du som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.

Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar

 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker – ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Fem råd till alla invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 
2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 
3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 
4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 
5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Senast uppdaterad
2020-10-09