Hoppa till huvudinnehåll
Gata i Norrtälje. Trähus i olika färger kantar gatan. En person med ryggen mot kameran möter två andra personer. I bakgrunden skymtar en skylt med texten "Tösses".

25 februari: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Norrtälje sjukhus arbetar intensivt för att ta hand om de patienter som väntat länge på behandling eller operation. Utvecklingen i regionen oroar, och ett försämrat smittläge kommer att påverka möjligheterna att bedriva planerad vård. Vaccinationerna av personer med hemsjukvård, hemtjänst, personlig assistans och LSS-boende har startat.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 7 har 34 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en liten minskning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i normalläge. Vissa planerade operationer genomförs nu. Samtidigt har sjukhuset ett fortsatt inflöde av patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19.

– Tack vare ett bättre bemanningsläge har sjukhuset kunnat öppna fler vårdplatser. Vi arbetar nu intensivt för att planera in och utföra så många operationer som läget medger, säger Tiohundras VD Peter Graf, som oroas över utvecklingen i regionen, med en uppgång i antalet nya fall och en viss ökning när det gäller sjukvårdsbehovet.

– I Norrtälje har läget hittills sett bättre ut och jag vädjar till alla invånare i kommunen att fortsätta hålla avstånd, undvik nya kontakter under sportlovet, jobba hemma om du har möjlighet och stanna hemma vid minsta symtom. Klarar vi att hålla smittspridningen nere kan vi fortsätta ta hand om dem som fått vänta länge på sin behandling eller operation, säger Peter Graf.

Nya regionala rekommendationer

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 25 februari vårdas 7 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • En patient med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
  • Totalt 252 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 22 februari).


Sök vård om du behöver det

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat. Mottagningarna har vidtagit flera åtgärder för att göra ditt besök säkert. Du rekommenderas att bära munskydd vid ditt vårdbesök.

Husläkarjouren stänger 28 februari

Efter beslut av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje stänger husläkarjouren den 28 februari. I första hand ska alltid 1177 kontaktas för rådgivning och hänvisning till lämplig vårdform.

Så söker du vård

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen har kommit olika långt. Vissa grupper är redan klara, medan andra måste vänta ytterligare lite, även om de är högt prioriterade. Vi är beroende av leveranser från Region Stockholm, och olika typer av vaccin ska användas för de olika grupperna.

Personer med hemsjukvård, hemtjänst med omsorgsinsatser, personlig assistans och boende på LSS.

Vaccineringen pågår på vårdcentralerna och i hemmen. Hittills har Tiohundras vårdcentraler vaccinerat omkring 700 personer. De som berörs kontaktas för att få en tid för vaccination. Vi följer Region Stockholms riktlinjer gällande prioriteringsordning för vaccination.

Personer som är 65 år eller äldre

Tiohundras vårdcentraler förbereder vaccinationen av personer som är 65 år eller äldre. När den kan starta beror på hur snabbt vaccinet levereras till oss.

När det blir dags kommer bokning att kunna ske digitalt på 1177.se. Det blir också möjligt att boka tid genom att ringa ett särskilt telefonnummer, som är gemensamt för alla Tiohundras vårdcentraler. Närstående kan också hjälpa till att boka tiden via telefon. De som är 80 år eller äldre kommer att bli kontaktade av vårdcentralen för att få en tid.

Telefonnumret och övrig information om tidbokningen kommer att läggas ut på vår webbplats tiohundra.se. Det går inte att kontakta vårdcentralen för att boka tid.

Information kommer också att skickas ut till berörda.

Personer på äldreboende

Vaccinationen av de boende på Tiohundras äldreboenden är genomförd.

Personalvaccination

Omkring hälften av personalen på Norrtälje sjukhus turordningslista är nu vaccinerad. Ytterligare leveranser av vaccin väntas till sjukhuset kommande två veckor. Vaccinationen fortsätter i takt med att vaccin levereras.

Nya vaccinationstillfällen för omsorgspersonal är inplanerade under mars och april.

Mer information om vaccination mot covid-19   

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

Tiohundras äldreboenden, LSS-boenden samt socialpsykiatrins boenden är fria från smitta.

Besöksförbudet på äldreboenden har upphävts, men särskilda förhållningsregler gäller. Kontakta boendet inför besöket.

Våra äldreboenden

Senast uppdaterad
2021-06-21