Hoppa till huvudinnehåll
Man i sjukvårdskläder och visir sitter på huk och pratar med en äldre med visir i hemmiljö.

26 november: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Den senaste veckan har platsläget förbättrats något på Norrtälje sjukhus. Vissa omsorgsverksamheter rapporterar fall av konstaterad covid-19 och framförallt hemtjänsten har hög personalfrånvaro.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har ytterligare 191 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under vecka 47. Det är en tydlig ökning jämfört med föregående vecka.

Tiohundra och Norrtälje sjukhus arbetar i stabsläge sedan den 17 november. Många av de operationer som kräver inläggning har skjutits upp för att frigöra resurser för vård av patienter med covid-19.

Läget i sjukvården

 • Under veckan har som mest 10 patienter (onsdag 25 och torsdag 26 november) vårdats i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Ingen patient med covid-19 vårdas just nu på intensivvårdsavdelningen.
 • Sjukhuset har vårdat totalt 131 patienter med covid-19 (till och med 24 november).
 • Sjukfrånvaron är fortfarande hög på vissa avdelningar.
 • Ytterligare vårdplatser för patienter med covid-19 öppnades under helgen.
 • Antalet provtagna vid luftvägsmottagningen har minskat, jämfört med veckan innan.

– Tack vare god planering, prioritering och välfungerande samverkan inom regionen har vi kunnat säkerställa att sjukhuset har tillräcklig kapacitet för att ta hand om de patienter som behöver vård. Nu gäller det att vi alla fortsätter att göra rätt så att vi slipper se en försämring av läget. Följ rekommendationer och skärpta råd, undvik trängsel och försök handla digitalt så långt det är möjligt, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

 • Två konstaterat smittade på ett serviceboende inom LSS.
 • Ansträngd personalsituation i hemtjänsten och trygghetsjouren.
 • Tre smittade boende på Enebergs äldreboende. Smittspårning och provtagning har skett under veckan. Inga nya fall har upptäckts bland boende eller personal de senaste dagarna.

Avstå från att besöka äldreboenden

Vi önskar att närstående just nu avstår från att besöka våra äldreboenden. Om besök ändå behöver göras, är det viktigt att först kontakta boendet för att boka en tid, så att besöket kan äga rum på ett säkert sätt.

Om du behöver vård

Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut. Den som har ett mottagningsbesök inbokat kan räkna med att besöket blir av om inget annat sägs.

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

 • Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
 • Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan.
 • Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
 • Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
 • Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp. Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
 • Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.
 • Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Begränsningen gäller även för publik med anvisade sittplatser, från den 24 november tills vidare.
 • För alla andra sammanhang är rådet att inte vara fler än åtta personer samtidigt. Smittskyddsläkarens rekommendation är att du som invånare i Stockholms län fortsätter att följa rådet, att i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv.
 • Beslutet om att tillåta maximalt åtta personer gäller inte arbetsplatser, gym eller liknande platser, men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd. Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
 • För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Senast uppdaterad
2021-03-19