Hoppa till huvudinnehåll
Entrén till Norrtälje sjukhus i skymningen.

28 januari: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Vårdcentralerna förbereder nu vaccinationen av de som är 70 år eller äldre samt personer i riskgrupp. Situationen inom intensivvården på Norrtälje sjukhus har förbättrats, men sjukhuset ser ett fortsatt inflöde av patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 3 har 66 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en fortsatt minskning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus arbetar i förstärkningsläge sedan den 8 december för att kunna fokusera på den akuta, nödvändiga vården. Övriga verksamheter i Tiohundra är i stabsläge.

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 28 januari vårdas 12 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • Två patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
  • Totalt 232 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 25 januari).

– De senaste dagarna har läget i intensivvården på Norrtälje sjukhus förbättrats, efter en mycket ansträngd helg med som mest sju inlagda patienter. Också i övrigt har vårdplatsläget förbättrats. Det är positivt, inte minst för att vår personal nu får chansen att arbeta under något mer normala förhållanden, efter den mycket tuffa period vi gått igenom under hösten och vintern. Samtidigt ser vi ett fortsatt inflöde av patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19. Pandemin är långt ifrån över och vi måste alla fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, säger VD Peter Graf.

Kontakta 1177 vid behov av vård

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat. Mottagningarna har vidtagit flera åtgärder för att göra ditt besök säkert.

Vaccination mot covid-19

Nästa vecka fortsätter vaccinationen mot covid-19. Det är nu dags att ge andra dosen vaccin på våra äldreboenden och till prioriterade grupper av personal på Norrtälje sjukhus.

Samtidigt pågår planeringen för vaccination av bland annat personer med hemtjänst. Där är vi beroende av leveranser från Region Stockholm. Vårdcentralerna förbereder vaccinationen av personer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp, så att vi snabbt kan starta när vaccinet levereras från regionen.

Det går ännu inte att boka tid för vaccination. Aktuell information kommer att publiceras fortlöpande på vår hemsida tiohundra.se. På 1177.se finns också information om vaccinationen mot covid-19.

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

  • Totalt två smittade boende på ett av Tiohundras äldreboenden.
  • En smittad i hemtjänsten och en smittad inom LSS-verksamheterna.

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden gäller till och med den 2 februari. Undantag görs för make/maka och sambo.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Senast uppdaterad
2021-06-21