Hoppa till huvudinnehåll
En ambulans står parkerad utanför akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

29 april: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Norrtälje sjukhus har övergått från förstärknings- till stabsläge, men ser ett fortsatt inflöde av patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19. Vårdcentralerna vaccinerar nu personer i åldrarna 18-59 år som tillhör en riskgrupp.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 16 har 158 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en minskning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra övergick från förstärknings- till stabsläge måndagen den 26 april.

– I regionen som helhet ser vi ett minskat behov av sjukvård för covid-19. Undantaget är intensivvården, som är mycket hårt belastad. I dag är läget ansträngt på Norrtälje sjukhus covidavdelning, och vi ser ett konstant inflöde av nya patienter med misstänkt covid-19. Det blir ännu en påminnelse till oss alla om att pandemin inte är över. Vi måste alla fortsätta att hålla avstånd, jobba hemifrån om vi kan och stanna hemma vid minsta symtom, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Läget i sjukvården

  • Torsdagen den 29 april vårdas 13 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
  • 3 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (varav 1 från annat sjukhus).
  • Totalt 312 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 26 april).

Sök vård om du behöver det

Den som är akut sjuk ska inte tveka att söka vård. Börja alltid med att kontakta 1177, eller ring 112 om det är livshotande. Utgå från att ditt inbokade vårdbesök blir av om du inte hör något annat.

Vaccination mot covid-19

Totalt har Tiohundras verksamheter gett över 12 000 doser sedan vaccinationen inleddes i början av året. Vårdcentralerna bokar nu in personer i åldrarna 18-59 år som tillhör en riskgrupp, medan alla som är 60-64 år kan boka tid vid någon av länets särskilda mottagningar för vaccination mot covid-19, som bland annat finns i Norrtälje (Tullportsgatan och Baldersgatan).

Personer som är 65 år eller äldre

Du som är född 1956 eller tidigare kan boka tid för vaccination genom att ringa ett särskilt telefonnummer. Numret är gemensamt för alla Tiohundras vårdcentraler. Närstående kan också hjälpa till att boka tiden via telefon. Bokningen är öppen vardagar kl 8.15 – 12.00 och 13.00 – 16.00. Tel: 0176 – 328 200

Det går också att boka tid på någon av de särskilda vaccinationsmottagningarna som finns i länet, bland annat i Norrtälje. Tid bokas i första hand i appen Alltid öppet.

Personer som är 60-64 år

Bokning görs vid någon av de särskilda vaccinationsmottagningar som finns i länet, bland annat i Norrtälje. Tid bokas i första hand i appen Alltid öppet. Det går också att ringa ett särskilt telefonnummer för att få hjälp med bokningen. Mer information finns på 1177. Vaccinationen för dig som är 60-64 år sker enbart vid vaccinationsmottagningarna, och inte på vårdcentralerna.

Mer information till personer som är 60-64 år på 1177.se

Personer som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp

Du som är född 1962-2003 och tillhör en riskgrupp kontaktas av den vårdcentral där du är listad för att få en tid för vaccination under vecka 17-20.

Mer information till personer i riskgrupp på 1177.se 

Gravida med riskfaktorer

Du som är gravid och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 rekommenderas att vaccinera dig. Du som tillhör en riskgrupp och är gravid kommer att kontaktas av din vårdcentral för att få en tid för vaccination. 

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de erbjuds därför också vaccin mot covid-19. Kontakta din vårdcentral för att boka tid.

Mer information till gravida med riskfaktorer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Personer som är 18 år eller äldre (fas 4)

Bokningen är ännu inte öppen.

Mer information på 1177.se till personer i fas 4

Mer information om vaccinationen mot covid-19                           

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

Inga konstaterat smittade inom Tiohundras äldreboenden, hemtjänst, LSS-boenden eller socialpsykiatrins boenden.

Följ de fem grundläggande råden!

  1. Stanna hemma om någon i hushållet har symtom på sjukdom och beställ provtagning om symtom varat mer än 24 timmar.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både ute och inne.
  3. Minimera kontakter med personer utanför det egna hushållet.
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Senast uppdaterad
2021-06-21