Hoppa till huvudinnehåll
Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus med ambulans parkerad utanför.

30 april: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.


Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 30 april kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 23 april respektive 16 april.

 • 26 (17, 23) patienter vårdas i det så kallade covid-flödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 5 (6, 4) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 6 (7, 5) IVA-platser belagda.
 • Ytterligare vårdplatser har reserverats för covid-19-patienter.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras hemtjänst. I dagsläget två misstänkt smittade av 450 kunder.
 • Inga fall inom LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin, endast ett fall på ett av Tiohundras äldreboenden.
 • 31 patienter med konstaterad covid-19 har hittills skrivits ut från sjukhuset.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har ökat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen, där belastningen fortsatt är hög. Antalet platser har tredubblats mot normalt. Sjukhusets vårdavdelningar hade ett stort inflöde av covid-patienter den gångna helgen. Som mest har 32 patienter vårdats i covid-flödet.

– Många patienter har lång vårdtid och omfattande vårdbehov. Arbetsbelastningen för sjukhusets medarbetare är hög. Precis som sommartid vädjar vi till fritidsboende att i första hand söka vård vid sitt hemmasjukhus. Det är viktigt för att vi ska kunna ge god vård både till covid-patienterna och till övriga kommuninvånare med behov av akutsjukvård, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Få smittade i omsorgen

Andelen smittade och misstänkt smittade är fortsatt mycket låg i samtliga omsorgsverksamheter. Hemtjänsten har t ex fyra misstänkta fall, av totalt 450 kunder. Hygienrutiner och myndigheternas rekommendationer följs noggrant, vilket tros vara en viktig förklaring till den begränsade förekomsten av smitta.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför under april en granskning av äldreomsorgen i hela landet. Tillsynen syftar till att ta reda på vilka åtgärder äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden vidtar för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. Tiohundras verksamheter Solslingan (LSS-gruppboende), August Jansgården (demensboende) och hemtjänst Rimbo har nyligen granskats med mycket gott resultat, enligt muntligt besked från IVO.

Extra vårdplatser på Roslagens sjukhus

Extra vårdplatser har färdigställts på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår.

Luftvägsmottagning vid Norrtälje sjukhus

En tidbokad mottagning för patienter med luftvägssymtom har öppnats vid Norrtälje sjukhus. Mottagningen drivs av Tiohundras primärvård och privata vårdcentraler. Mottagningen har de senaste veckorna tagit emot ca 90 patienter/vecka.

Skyddsutrustning i sjukvård och omsorg

Alla medarbetare i Tiohundras vård- och omsorgsverksamheter har tillgång till korrekt skyddsutrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer Region Stockholms riktlinjer.

Vi har på kort tid förstärkt våra inköps- och materielförsörjningsfunktioner för att på bästa säkerställa att våra medarbetare alltid ska ha tillgång till korrekt skyddsutrustning.

Videobesök ersätter fysiska vårdbesök

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården. Vårdcentraler, mottagningar och psykiatrin erbjuder video- och telefonbesök.

God kapacitet på bårhuset i Norrtälje

Bårhuset vid Norrtälje sjukhus har ökat antalet platser. Åtgärden är endast en förberedelse för en eventuell ökad belastning. Bårhusets ordinarie kapacitet förväntas vara tillräcklig.

Mobila team gör hembesök

Tre mobila team gör hembesök. Teamen gör bedömningar och vid behov åtgärder av akut karaktär. Även primärvården kan göra hembesök för till exempel provtagning.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:

 • Vardagar kl 9-12 samt 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Senast uppdaterad
2020-10-09