Hoppa till huvudinnehåll
Filminspelning pågår med VD Peter Graf. Han syns i en bildskärm, i bakgrunden Tiohundras logotyp.

5 november: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Antalet bekräftat smittade av covid-19 fortsätter att öka i Norrtälje kommun. Fler behöver också sjukhusvård, och sedan den 29 oktober gäller skärpta allmänna råd för samtliga invånare i Region Stockholm.

Enligt den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten, som presenterades i dag den 5 november, har ytterligare 97 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under vecka 44. Det innebär en fortsatt ökning.

Läget i sjukvården

De senaste dagarna har i genomsnitt ett tiotal personer vårdats i covidflödet (konstaterat eller misstänkt smittade) på Norrtälje sjukhus. Det är en ökning jämfört med tidigare under hösten. En patient med covid-19 får intensivvård.

– Den ökningstakt vi nu ser i hela regionen är mycket oroande. Vi vet också att det är en fördröjning – fler positivt provtagna blir en ökad belastning för sjukvården efter ytterligare en till två veckor. Det är en oberäknelig sjukdom som innebär en stor påfrestning på vården. Vi vill inte hamna i läget vi hade i våras, när vi behövde ställa in icke-akut vård för att klara covid-19-patienterna. Många har redan fått vänta länge på sin operation eller behandling, säger Peter Graf, VD för Tiohundra.

Vårdplats- och bemanningssituationen på sjukhuset är fortsatt ansträngd, vilket har medfört att sjukhuset under veckan tvingats skjuta upp planerade operationer som kräver inläggning. Belastningen har också tidvis varit hög på intensivvårdsavdelningen.

Om du behöver vård

Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut.

Den som har ett mottagningsbesök inbokat kan räkna med att besöket blir av om inget annat sägs. Mottagningarna har vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt.

Så söker du vård

Aktuellt om coronaviruset, covid-19

Läget i omsorgen

Hemtjänsten har under veckan haft enstaka fall av bekräftad eller misstänkt smitta hos kunder. I övriga omsorgsverksamheter finns ingen misstänkt eller konstaterad smitta. Vissa verksamheter har hög personalfrånvaro.

För besök på äldreboende gäller särskilda regler. Den som vill besöka en närstående behöver först kontakta boendet för att boka en tid, så att besöket kan äga rum på ett säkert sätt.

Med anledning av den ökade smittspridningen och de skärpta allmänna råden är dagverksamheterna för äldre och för personer med demenssjukdom stängda från och med tisdagen den 3 november.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta råd för Region Stockholm från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Senast uppdaterad
2021-03-19