Hoppa till huvudinnehåll

Ändrat arbetssätt på akutmottagningen

En tillfällig byggnad för så kallad yttre triagering (sortering) för vissa av akutmottagningens patienter kommer att tas i bruk vid Norrtälje sjukhus.

Triage innebär att patientens tillstånd bedöms utifrån bland annat tidigare sjukdomshistoria och aktuella symtom. Med anledning av coronaviruset covid-19 har Region Stockholm beslutat att akutmottagningarna i länet ska ha möjlighet att utföra triagering av patienter på ett säkert sätt utomhus. Detta för att minska risken för smittspridning till övriga patienter.

– Vi behöver ha möjlighet att göra en första sortering av patienterna innan de kommer in på akutmottagningen. Den temporära triageringsbyggnad som nu iordningställts gör det möjligt för oss att redan utanför akutmottagningen identifiera eventuella patienter som kan ha covid-19, så att de kan omhändertas och få fortsatt sjukhusvård på ett korrekt och patientsäkert sätt, säger Catarina Pommer, verksamhetschef på akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus.

Så fungerar den yttre triageringen

Patienter som kommer till akutmottagningen med symtom som feber, hosta eller andra luftvägsbesvär ska inte gå in på mottagningen, utan kontaktar akutens reception med hjälp av en ringklocka. Därefter hänvisas de till triageringsbyggnaden där sjukvårdspersonal gör en första bedömning av tillståndet och beslutar om hur patienten ska omhändertas.

– Precis som vanligt när en patient kommer till akuten är det tillståndet och symtomen som avgör hur patienten tas omhand. Läkare kommer att bedöma om patienten till exempel behöver undersökas ytterligare eller läggas in för fortsatt vård, säger Jan Bergman, chef för medicinkliniken på Norrtälje sjukhus.

Patienter med behov av akutsjukvård som inte har anledning att misstänka covid-19 kommer att tas omhand som vanligt på akutmottagningen.

Triageringsbyggnaden planeras preliminärt att tas i bruk lördagen den 14 mars.

Frågor och rådgivning

Om du har frågor kring coronaviruset, ring 113 13. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 Vårdguiden för vägledning och hänvisning till rätt vård.

Senast uppdaterad
2020-03-13