Hoppa till huvudinnehåll
Korridor på Norrtälje sjukhus

Åtgärder för tryggt och säkert Norrtälje sjukhus

Tiohundra vidtar åtgärder för att Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter dygnet runt ska vara trygga och säkra platser för patienter, besökare och medarbetare.

Tiohundra avropar väktartjänster från Region Stockholms ramavtal. Åtagandet innefattar bland annat väktarbemanning på Norrtälje sjukhus samt utryckning vid inbrotts- och överfallslarm i Tiohundras verksamheter.

– Det är oerhört viktigt för oss att Norrtälje sjukhus, liksom våra övriga verksamheter, är trygga och säkra för patienter, besökare och medarbetare. Det är av den anledningen vi har väktare på plats på sjukhuset dygnet runt. Väktaren måste också ha möjlighet att snabbt få förstärkning i situationer där detta krävs, vilket är reglerat i ramavtalet. Samma sak gäller möjligheten att snabbt få väktare på plats vid exempelvis inbrottslarm. Vår nuvarande leverantörs lokalisering utanför vår kommun har bidragit till att man inte fullt ut klarat av att möta våra krav. Därför har vi, efter konstruktiva diskussioner med leverantören, beslutat att säga upp avtalet, säger Tiohundras vice VD Efva Lagerstedt.

– Vi är väl medvetna om att vi i detta specifika fall inte fullt ut kunnat svara upp till kundens förväntningar och behov avseende logistik, bland annat beroende på de stora avstånden i de norra länsdelarna. Vi beklagar detta och har förståelse för att Tiohundra därför har valt att säga upp avtalet. Vi har haft en god dialog med Tiohundra under hela den här processen och ser fram emot eventuellt samarbete i framtiden, säger Karl Sandberg, HR-chef på Avarn Security, som sedan hösten 2017 varit Tiohundras leverantör av väktartjänster.

Diskussionerna med leverantören har pågått en längre tid. Beslutet att säga upp avtalet har ingen koppling till de senaste veckornas uppmärksammade händelser som bland annat berört väktarbemanningen på Norrtälje sjukhus.

Knivskärningen utanför sjukhuset tisdagen den 21 januari utreds av polis och en arbetsmiljöavvikelse har också skrivits. Väktarbemanningen på sjukhuset har varit förstärkt under Arbetsmiljöverkets granskning av händelsen.

– Händelsen var mycket allvarlig och vi är förstås angelägna om att den utreds grundligt. Vi och Avarn Security kommer att bistå polisen och Arbetsmiljöverket på alla sätt vi kan, säger Efva Lagerstedt.

Under 2019 genomfördes flera säkerhetshöjande åtgärder på Norrtälje sjukhus, efter en säkerhetsrond som gjordes tillsammans med polisen. Utöver stärkt skalskydd har akutmottagningens medarbetare fått ytterligare utbildning i hot och våld och hur man kan förebygga att hotfulla situationer uppstår. Antalet rapporterade incidenter från akutmottagningens medarbetare som rör hot och våld har mer än halverats under 2019, jämfört med 2018.

Tiohundra kommer att anlita en ny leverantör för väktartjänsten. I väntan på att den nya leverantören är etablerad anlitas Avarn Security fortsatt.

Senast uppdaterad
2020-02-03