Hoppa till huvudinnehåll
Grupp av chefer inom Tiohundra står på rad tillsammans med utbildningsledare Jenny Sazo från Karolinska Institutet.

Chefer i Tiohundra deltar i pilotprojekt om stress

Tillsammans med en grupp från Karolinska Institutet medverkar sju chefer i Tiohundra i framtagandet av ett kompetenshöjande program om arbetsrelaterad stress. Målet är att fler ska kunna använda preventiva metoder för att hantera och förebygga stress och utmattning. 

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den största anledningen till nya sjukskrivningar i Sverige. Som chef måste man kunna känna igen och hantera stressignaler, både hos medarbetare och hos sig själv.
 
– Första linjens chefer är själva särskilt utsatta för stress, samtidigt som man ska hantera medarbetarnas stress, säger Jenny Sazo, som är en av kursledarna från KI, och fortsätter:
 
– Målet med utbildningen är att förmedla kunskap om stress och utmattning, arbetsgruppens psykologi och hälsofrämjande ledarskap. Det gör man i en studiecirkel där man får ta del av filmade föreläsningar med experter, och sedan i grupp reflektera och göra kopplingar till sin egen vardag. På så sätt fördjupas kunskapen och kan bli en del av det dagliga arbetet.

Lättillgänglig expertkunskap

Gruppen från Karolinska Institutet, under ledning av Marie Åsberg, professor i psykiatri, arbetar med att ta fram kompetenshöjande program som kombinerar expertkunskap med en utbildningsform som gör kunskapen lättillgänglig i vardagsarbetet.
 
De sju cheferna från Tiohundra har fått ta del av den första versionen till filmerna, och sedan diskuterat och reflekterat kring innehållet. Kopplat till det har man lyft konkreta exempel från chefernas arbetsplatser, som kommer att ligga till grund för korta filmade vinjetter. Därmed är cheferna i Tiohundra med och påverkar slutresultatet på utbildningen, som går under namnet Psyk-E Bas arbete.

Liknande upplevelser av stress

Cheferna från Tiohundra är mycket positiva till deltagandet i pilotprojektet.
 – Även om vi tillhör olika verksamhetsområden har vi liknande upplevelser av stress. Det har varit mycket värt att reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter, säger Désirée Lundberg, tf enhetschef på BUP.
 
Göran Bergh, enhetschef för Trygghetsjouren, instämmer:
– Det är viktigt att arbeta förebyggande med det här, och det blir dessutom billigare i längden. Om vi själva som chefer blir utbrända är vi inga bra förebilder, och då vill ingen jobba med det här. Så det handlar även om kompetensförsörjning. 

Senast uppdaterad
2019-10-14