Hoppa till huvudinnehåll
Fem personer iförda munskydd sitter runt ett sammanträdesbord.

Fjärde vågen: ökad psykisk ohälsa

När smittspridningen minskar och vaccinationen börjar få effekt är det många som andas ut. Men psykiatriverksamheterna i Tiohundra befarar en ”fjärde våg”, den här gången i form av ökad psykisk ohälsa i samhället.

Remisserna strömmar in till psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje i minst lika stor omfattning som innan pandemin, men det finns en viktig skillnad.

– Många mår sämre när de kommer till oss. De har väntat in i det längsta med att söka vård. Många är äldre, de har kanske inte vågat komma tidigare, och nu är deras tillstånd förvärrats efter lång tids isolering, säger Catharina Terelius, sjuksköterska och samordnare för mottagningens neuropsykiatriska team.

Förvärrat beroende

Samma sak gäller de patienter som redan tidigare hade kontakt med psykiatrin. Det kan handla om att man återfallit eller förvärrats i sitt beroende av alkohol eller sömntabletter, och äldre som i sin ensamhet helt tappat livslusten.

– Vi ser det redan i dag, och befarar att det blir ett ännu högre tryck efter sommaren, säger Catharina Terelius.

Hennes kollega Marie Thölin, också hon sjuksköterska på psykiatri- och beroendemottagningen, kallar det en fjärde våg i pandemin.

– Vi har jobbat så hårt hela året, har svårt att ta in vikarier när vi är sjuka och tvingas redan nu prioritera bland patienterna för att säkerställa att vi hinner med de mest brådskande fallen. Sommaren kan bli tuff, när vår bemanning minskar, säger Marie Thölin.

Distansarbete svårt för vissa

Pandemin har inneburit hemmaarbete och distansstudier för många. För en del av psykiatrins patienter har detta varit positivt, även om det kan bli extra tufft när vi nu återgår till mer normala rutiner. För andra är det tvärtom.

– Med digitala möten och distansarbete är det lättare att fortsätta dricka när helgen är över. Tidigare skulle kanske kollegorna reagera, nu finns inte alls samma kontroll och man kan förvärras i sitt beroende utan att någon reagerar, säger sjuksköterskan och beroendeteamets samordnare Catharina Hoppe.

För att begränsa smittspridningen ställdes många aktiviteter och verksamheter in förra våren. Praktikplatser drogs in, dagliga verksamheter stängde och boendestödjarna fick ändra arbetssätt.

– Det märktes direkt hos oss. Många av våra patienter är helt beroende av sina rutiner. När dessa plötsligt förändrades blev de sämre. De effekterna kommer vi att se under lång tid framöver, säger Marie Thölin.

Längre behandlingstider

När tillståndet förvärras blir behandlingstiderna ofta längre. Det har märkts också hos Fokushuset, som erbjuder stöd, samtal och aktiviteter i olika former.

– Framförallt patienter med ångest och tvångssyndrom mår sämre nu, säger Anders Månsson, behandlare på Fokushuset.

Många yngre har också drabbats hårt av pandemin. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP har under pandemin fått hantera fler ärenden än normalt, ofta komplicerade. Arbetsbördan är hög och mottagningens medarbetare har varit sjukdomsdrabbade.

”Hemmasittarna riskerar att bli fler”

Både BUP och mottagningen för Unga vuxna möter barn som mår dåligt av att inte få gå till skolan. Ann Söderman Gisslandi träffar många i gymnasieåldern i sitt arbete som sjuksköterska på Unga vuxna-mottagningen.

– Vissa, som kan ha svårt att koncentrera sig i skolmiljön, har trivts med distansstudierna. För andra har det blivit jättesvårt, de har slutat bry sig och kommer inte ur sängen. Det är lätt hänt när de vardagliga rutinerna inte fungerar längre, som mat, sömn och vardagsmotion. Hemmasittarna riskerar att bli fler. Den ökande arbetslösheten är en annan riskfaktor. Om unga inte kommer ut i jobb efter gymnasiet kan det få svåra konsekvenser för deras mående, säger Ann Söderman Gisslandi.

Under pandemin har psykiatrin fått ändra sina arbetssätt. I de fall då det passar patienten kan nu många möten ske digitalt.

– Det är något positivt vi fått med oss, som både vi och våra patienter kommer att ha glädje av även när vi tagit oss igenom det här, säger Marie Thölin.

Senast uppdaterad
2021-06-01