Hoppa till huvudinnehåll
Leende kvinna i sjukvårdskläder, plastförkläde och visir.

Justering av åtgärder för att skydda riskgrupper

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm har tydliggjort smittförebyggande åtgärder för riskgrupper inom vård och omsorg. Med anledning av detta har Tiohundra beslutat att från den 18 maj ytterligare förstärka användandet av skyddsutrustning.

Tiohundra har varit noga med att hela tiden följa myndigheternas rekommendationer, och vi har säkerställt tillgången av skyddsutrustning efter behov. Antalet smittade inom Tiohundras omsorgsverksamheter har också varit mycket lågt. 

– Med anledning av Folkhälsomyndighetens rapport, om att ytterligare smittförebyggande åtgärder kan vidtas även om evidens saknas, har vi inom Tiohundra beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning från personal till personer i riskgrupp för covid-19, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra.

Hon tillägger:

– Men viktigt är att en rad andra förebyggande åtgärder genomförs i första hand, till exempel att personalen har kunskap om och följer basala hygienrutiner. Det finns en hel lista på åtgärder som vi ska följa.

Ytterligare åtgärder vid kontakt med riskgrupp

I varje verksamhet ska en riskbedömning göras för att bedöma om de grundläggande åtgärderna är tillräckliga för att undvika smittspridning till personer i riskgrupp. Om riskbedömningen visar att dessa åtgärder inte är tillräckliga kan ytterligare skyddsåtgärder vidtas för vård- och omsorgsmoment nära ansiktet. Både inom sjukvården och omsorgen har personalen då möjlighet att bära visir, som ska rengöras noggrant efter varje besök eller insats.

Enligt den ursprungliga riktlinjen skulle personal i omsorgen istället för visir bära kirurgiskt munskydd, men efter förtydligande från Region Stockholm och länsstyrelsen har riktlinjen nu ändrats så att även omsorgspersonalen har möjlighet att använda visir vid ansiktsnära omvårdnad. Munskydd eller heltäckande visir har likvärdig skyddsnivå.

Liksom tidigare gäller att personal som har sjukdomssymtom inte ska gå till jobbet.  

Fakta/Riskgrupper för covid-19

  • Ålder 70 år och däröver.
  • Aktiv cancersjukdom.
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (ej hormonell).
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom: kärlkramp, hjärtsvikt, stroke, hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom/njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Fetma (BMI 40 och däröver).
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS) som påverkar andningen.
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).
  • Nedsatt immunförsvar.


Källa: Socialstyrelsen och Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra

Senast uppdaterad
2020-05-27