Hoppa till huvudinnehåll
Tiohundras logga på Roslagens sjukhus

Förändrat måltidsutbud i Tiohundras verksamheter

Att fortsatt kunna erbjuda mat av hög kvalitet, lagad av bra råvaror, är centralt när Tiohundra vidtar kostnadsbesparande åtgärder inom måltidsenheten.

Maten är en viktig del i vården och omsorgen. Måltidsenheten i Tiohundra har tillsammans med verksamheterna under många år utvecklat och förbättrat hela måltidsupplevelsen. Maten som serveras på Tiohundras boenden, i LSS-verksamheter och på Norrtälje sjukhus håller hög kvalitet och är uppskattad av patienter, boende och brukare.

Tiohundras svåra ekonomiska läge, med ett stort förväntat underskott både 2019 och 2020, innebär att all verksamhet måste ses över och ytterligare åtgärder vidtas där så är möjligt. För att effektivisera måltidsproduktionen kommer vissa förändringar att göras från årsskiftet.

För att minska kostnaderna utan att försämra kvaliteten behöver valmöjligheterna begränsas. Istället för dagens två rätter kommer en varmrätt, samt eventuell specialkost, att serveras vid lunch och middag.

– Det har varit viktigt för oss att behålla måltidsproduktionen i egen regi även fortsättningsvis. Det säkerställer att vi kan leverera mat som håller hög kvalitet, följer säsongen och är lagad av bra råvaror, med stor andel ekologiska livsmedel, säger VD Peter Graf.

Förändringarna kommer att träda i kraft efter årsskiftet och innebär en övertalighet inom måltidsenheten. Sju tjänster berörs.

– Vi kommer dessvärre inte att kunna undvika varsel om uppsägning då arbetsbrist uppstår i samband med förändringarna i måltidsutbudet. Vi är angelägna om att genomföra denna process på bästa sätt för de medarbetare som berörs, säger Peter Graf.

Det ekonomiska läget innebär vidare att Tiohundra inte längre har möjlighet att hålla lunchrestaurangerna på Ros i Norrtälje och på August Jansgården i Hallstavik öppna.

När förändringarna fått full effekt beräknas de ge en årlig besparing om ca fem miljoner kronor för Tiohundra AB.

Senast uppdaterad
2019-11-25