Hoppa till huvudinnehåll

Kamp mot KOL i partnerskap med patienten

Primärvården i Tiohundra kraftsamlar för att ge fler Norrtäljebor med lungsjukdomen KOL en bättre livskvalitet. Insatserna har redan gett resultat i form av fler diagnostiserade KOL-patienter och patientutbildningar i samverkan med den lokala HjärtLung-föreningen.

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), tillhör våra stora folksjukdomar. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium och patienten kan ändra sina levnadsvanor, minskar risken för en utvecklad lungsjukdom med tillhörande komplikationer.

– I Norrtälje, liksom i större delar av landet, är förekomsten av diagnostiserad KOL lägre än vad den borde vara. Därför har vi sedan i våras drivit en kampanj för att få fler att göra ett enkelt och snabbt utandningstest, som ger en indikation om att patienten kan ha KOL, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare vid Norrtälje södra vårdcentral.

 Kampanjen har varit framgångsrik. Under 2018 har Tiohundras vårdcentraler hittills gjort långt över 400 KOL-screeningar, jämfört med bara ett 50-tal samma period 2017.

Drop-in för KOL-screening

– Våra farhågor om ett stort mörkertal bland befolkningen har besannats. Omkring var fjärde mätning har varit avvikande och resulterat i att patienten fått genomgå en fullständig lungfunktionsutredning, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt.

Tidig diagnos avgörande

Tidig upptäckt och diagnos kan vara avgörande för att patienten trots sjukdomen kan leva ett normalt liv i många år – men för att uppnå detta behövs ett välfungerande partnerskap med patienten.

– Ändrade levnadsvanor, som rökstopp och mer motion, kan bidra till en höjd livskvalitet. Det här vill vi förstås hjälpa våra patienter att uppnå, men de behöver vara delaktiga, säger Monica Ståhl Skyttberg, KOL-sjuksköterska vid Norrtälje södra vårdcentral.

Tillsammans med kollegan Anette Isaksson Kvarforth vid Norrtälje norra vårdcentral har hon nyligen startat den andra omgången av den nya patientutbildningen, där också arbetsterapeut och läkare medverkar. Det speciella med utbildningen, som ersätter den tidigare KOL-skolan, är att den tagits fram i nära samverkan med den lokala hjärt-lungföreningen.

– Att få en KOL-diagnos är chockartat för många. Man ser framför sig hur man långsamt stryps och kvävs, sittandes framför TV:n med syrgastuben. Men den här sjukdomen ser så olika ut. Vi vill att man ska förstå sin sjukdom, vad den innebär för mig och hur jag kan förbättra min situation, säger Peter Hasselrot, som sitter i patientföreningen Norrtälje HjärtLung:s styrelse och medverkar i Tiohundras KOL-process.

”Vi behöver hjälpa sjukvården”

Han fick själv sin KOL-diagnos för fem år sedan.

– Då fick jag inte så mycket information. Det här vill vi ändra på, bland annat med de här utbildningarna. Vi behöver hjälpa sjukvården, annars kommer vården inte klara av att ta hand om alla. Det finns fortfarande ett stort antal icke-diagnostiserade, säger Peter Hasselrot.

Under utbildningen får deltagarna kunskap om hur de kan förändra sina levnadsvanor och därmed bromsa och lindra KOL-symptomen.

– Tidigare var läkemedel ofta första åtgärden. Nu vill vi vända på det och fokusera på rökstopp och motion. För att orka röra på sig kanske man behöver medicin – då är det motiverat, säger Anette Isaksson Kvarforth.

Senast uppdaterad
2018-11-21