Hoppa till huvudinnehåll

Bristande rutiner drabbade brukare

2016-10-04 En brukare inom personlig assistans fick inte rätt omvårdnad och behandling, vilket ledde till hudbesvär och problem med intimhygienen.

De bakomliggande orsakerna är bristfällig skriftlig dokumentation, otydliga rutiner för dokumentation och ansvar samt bristfällig hygienutbildning.

TioHundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah. Åtgärder har vidtagits för att förbättra rutinerna och öka personalens kunskap på området.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-06-19

Inspektionen för vård och omsorg anser att Tiohundra AB, sedan utredningen av händelsen kompletterats med efterfrågade uppgifter, fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att Tiohundra AB har identifierat orsaken till det inträffade och har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Bland annat ska samverkansmöten genomföras med annan utförare för att säkerställa god vård och omsorg för brukarna. Dessutom ska Tiohundra säkerställa att alla medarbetare har gått hygienutbildning samt utforma hygiengenomgång för den specifika brukaren. Checklista för introduktion av nyanställda har också tagits fram, liksom utbildning i dokumentation.

Senast uppdaterad
2017-06-22