Hoppa till huvudinnehåll

Underbemannad hemtjänst missade insatser

2016-10-04 På grund av bristfällig bemanning och otillräcklig introduktion för nya arbetsledare missade hemtjänsten under en dag att utföra sammanlagt 17 insatser hos nio kunder.

När missen uppdagades togs omedelbart kontakt med berörda kunder, och extra insatser sattes in.

Efter genomförd händelseanalys anmäler nu Tiohundra AB händelsen, som inträffade i januari 2016, till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah. En handlingsplan har redan tagits fram, och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-06-12

Inspektionen för vård och omsorg anser att Tiohundra AB, sedan utredningen av händelsen kompletterats med efterfrågade uppgifter, fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att Tiohundra AB har identifierat orsaken till det inträffade och har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Bland annat finns nu personalplanerare i tjänst veckans alla dagar, scheman har setts över, rutiner och checklistor för introduktion av nyanställda har tagits fram.

Senast uppdaterad
2017-06-16