Hoppa till huvudinnehåll
En mängd vita tabletter är utspridda mot en blå bakgrund

Minskad antibiotikaförskrivning i Tiohundras primärvård

Primärvården i Tiohundra sätter varje år specifika antibiotikaförskrivningsmål med syfte att bidra till minskad antibiotikaresistens. En mätning visar nu att flera av vårdcentralerna har minskat sin förskrivning av antibiotika. 

​Målet i primärvårdens verksamhetsplan 2018 var att förskrivningen skulle bli mindre än 330 antibiotikarecept per tusen listade patienter. Ett mål som sattes gemensamt för hela Region Stockholm av Strama Stockholm – en specialiserad resurs för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Tiohundras primärvård snuddade mållinjen med tre recept över målet. 

– Vi var väldigt nära mållinjen. Flera av vårdcentralerna har minskat den totala förskrivningen av antibiotika – det här är fina kvalitetsparametrar att visa upp, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialistläkare i allmänmedicin och medicinskt ledningsansvarig för primärvården i Tiohundra.

Målet för 2019 är att förskriva mindre än 325 antibiotikarecept per tusen listade patienter.

Vad är Strama?

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) arbetar med att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner. Sedan 2009 finns en Stramagrupp i Region Stockholm.

En gång per år har läkare och sjuksköterskor i primärvården en gemensam fortbildning med Strama Stockholm där information ges om antibiotikaförskrivning. Varje verksamhet får ta del av sin egen statistik, gemensamt reflektera över resultaten och sätta upp nya mål. 

Senast uppdaterad
2019-03-20