Hoppa till huvudinnehåll
Ulla-Marie Hellenberg, Christian Foster och Peter Graf utanför Norrtälje sjukhus.

Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra får tillsammans nära fyra miljoner kronor i stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Under det gemensamma begreppet Norrtäljemodellen samarbetar Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra AB med att utveckla nya och gränsöverskridande samverkansformer för invånarens bästa.

– Att Vinnova har valt att stödja oss i vårt utvecklingsarbete är ett gott kvitto på att vårt samarbete i Norrtäljemodellen fungerar och att vi kan skapa mervärde för invånarna och använda våra resurser på ett bra sätt, säger Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Norrtälje kommun.

Fyra miljoner under två år

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ger stöd till ett utvecklingsprojekt, en så kallad testbädd, på nära fyra miljoner kronor under två år.

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster.

Bättre vård och högre livskvalitet

Målet är att kunna erbjuda personcentrerad vård som utgår från den enskilde patientens livssituation och behov, vilket både ökar vårdkvaliteten och förbättrar patientens livskvalitet. Dagens sjukvårdssystem är uppbyggt för att bemöta alla patienter lika, oavsett ålder, social situation och andra individuella faktorer.

– Det här är ger oss en unik chans att fortsätta utveckla lösningar i Norrtäljemodellen. Vår ambition är att vara ledande på att ta bort gränsdragningar för bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna, säger Christian Foster, förbundsdirektör på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Vinnova bedömer att Norrtäljes ansökan, i konkurrens med andra projekt, har en stark potential att skapa en långsiktig testbädd.

– Vi har redan kommit långt i utvecklingen av integrerad vård och omsorg i Norrtälje. Stödet från Vinnova ger oss fantastiska möjligheter att jobba vidare med innovationer och hälsoförebyggande satsningar som inte bara skapar värde för våra invånare utan också kan inspirera andra kommuner och regioner att jobba gränsöverskridande och personcentrerat, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.

Det här är Norrtäljemodellen

Norrtäljemodellen är en permanentning och vidareutveckling av Tiohundraprojektet, som startades 2006 av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Den unika Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort de gränsdragningar som inte behövs mellan offentlig och privat och mellan kommun och landsting. Genom att samverka når vi högre kvalitet för invånaren genom hela livet.

Läs mer om Norrtäljemodellen

Senast uppdaterad
2018-11-09