Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor och en man i sjukhuskläder och munskydd tittar in i kameran. I bakgrunden hyllor med läkemedel. En av kvinnorna har en väst med texten VAST-A, mannen håller i en ask med samma text.

Norrtälje sjukhus inleder hjärtstoppstudie

Kan utökad läkemedelsbehandling vid hjärtstopp förbättra patientens överlevnadschanser? Det ska en studie som nu påbörjas vid Norrtälje sjukhus förhoppningsvis ge svar på.

Hjärtstopp på sjukhus, som innebär att hjärt-lung-räddning påbörjas, är relativt vanligt. På Norrtälje sjukhus inträffar det mellan 40 och 50 gånger per år. Utöver kompressioner och defibrillering ges också adrenalin för att snabbare få igång patientens cirkulation.

Den som får hjärtstopp på sjukhus har betydligt större chans att överleva än den som drabbas i hemmet, på arbetsplatsen eller utomhus. På ett akutsjukhus finns välutbildad personal som snabbt kan sätta in livräddande åtgärder. I dag överlever omkring 35 procent av de som drabbas.

– Det vi nu vill studera är om ytterligare läkemedelsbehandling i samband med hjärtstoppet kan förbättra överlevnadschanserna för fler patienter, säger Sune Forsberg, överläkare på Norrtälje sjukhus och docent i anestesi och intensivvård.

Inlagda patienter informeras

Sune Forsberg är huvudansvarig för studien, som kallas VAST-A, och driver den tillsammans med Frida Lindgren, intensivvårdssjuksköterska på Norrtälje sjukhus.

Första steget i studien är att merparten av sjukhusets inlagda patienter informeras om studien och tillfrågas om samtycke till medverkan.

Vid ett eventuellt hjärtstopp larmas utöver ordinarie personal också den sjuksköterska som har till uppgift att hämta ut en särskild ask med läkemedel från akutmottagningens läkemedelsförråd. Om patienten som drabbats av hjärtstopp tidigare lämnat samtycke kan de extra läkemedlen sättas in.

I askarna finns vasopressin, som bland annat ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan, samt kortison, som ökar effekten av det adrenalin som ges i samband med hjärt-lungräddning.

Först ut tillsammans med Sahlgrenska

Tidigare internationella studier har visat att överlevnaden kan öka med liknande läkemedelsbehandling. Norrtälje sjukhus är först ut i Sverige, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Även Södersjukhuset i Stockholm kommer att medverka.

– När vi samlat in tillräckligt mycket data, från omkring 150 hjärtstopp, kan det bli aktuellt att vidga studien till resten av Sverige, säger Sune Forsberg.

Fakta: VAST-A

  • Studien kallas VAST-A (VAsopressin, STeriods, Adrenaline).
  • Vasopressin har en kärlsammandragande effekt, samtidigt som det ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan. Kortison (STeroids) ges för att öka cirkulationen och effekten av adrenalinet.
  • Onsdagen den 17 november lämnade den första patienten på Norrtälje sjukhus samtycke till att medverka i studien.
  • Frågan om medverkan ställs till de patienter som utifrån sitt allmäntillstånd är förmögna att själva ta beslut om samtycke.
  • Studien omfattar patienter som är eller blir inlagda på sjukhus. Urvalet är män som är 18 år eller äldre och kvinnor som är 50 år eller äldre.
  • Sune Forsberg är inbjuden att berätta om studien vid HLR-kongressen 2021 i Göteborg 23-24 november.

Bilden: Frida Lindgren, sjuksköterska på IVA, Agnes Burman, sjuksköterska på akutmottagningen, samt Sune Forsberg, överläkare och verksamhetschef, är engagerade i VAST-A-studien på Norrtälje sjukhus.

Senast uppdaterad
2021-11-18