Hoppa till huvudinnehåll
Från vänster: överläkare Ann-Ida Eliasson, sjuksköterska Ann-Louise Leiby, sjuksköterska och frakturkoordinator Evalena Sandh, överläkare och biträdande klinikchef Katrin Rimsby på osteoporosmottagningen på Norrtälje sjukhus.

Ny utmärkelse för arbete mot benskörhet

Norrtälje sjukhus arbetar aktivt med att förebygga frakturer på grund av benskörhet. För andra gången tilldelas osteoporosmottagningen nu den prestigefyllda silverstjärnan på "Capture the Fracture"-kartan.

Sedan flera år arbetar osteoporosmottagningen aktivt för att förebygga frakturer orsakade av benskörhet. Nyckeln till framgång är en organisatoriskt välfungerande "frakturkedja" enligt internationell modell. Betydelsefulla länkar i vårdkedjan är identifiering, riskskattning, utredning samt behandling och uppföljning. Målet är bland annat att förhindra ytterligare fraktur hos redan frakturdrabbade patienter.


Mottagning i framkant

2018 tilldelades osteoporosmottagningen en silverstjärna på "Capture the Fracture"-kartan, underorganisation till IOF (International Osteoporosis Foundation) och är därmed internationellt ackrediterad. I år har man på nytt fått silverstjärnan och dessutom förbättrat sitt resultat med nio procent sedan föregående år.

Tidigare i år bjöds biträdande klinikchef och överläkare Katrin Rimsby in till ett seminarie i riksdagen för att berätta om arbetet mot benskörhet.
–  Osteoporos är numer en prioriterad diagnos, och det är något vi är glada för. Det är en dödlig sjukdom som orsakar mycket lidande, men som tidigare har haft en låg behandlingsgrad, säger Katrin Rimsby.

Viktigt att hitta patienterna

På osteoporosmottagningen på Norrtälje sjukhus arbetar man hårt med identifiering av patienter som kan vara drabbade av benskörhet. Manuell genomsökning av akutliggarna är ett sätt. Man söker också igenom röntgensvar med en speciell fritextsökning.
– Hittar vi beskrivningar som skulle kunna tyda på benskörhet kan vi kontakta de patienterna och erbjuda en bentäthetsmätning, förklarar Evalena Sandh.

I de fall man hittar benskörhet kan man sätta in behandling med läkemedel.

Siktet inställd på guld

Enligt Katrin Rimsby och frakturkoordinator Evalena Sandh är det välfungerande teamarbetet en viktig nyckel till framgång.
– Vi är en liten och väl samarbetande enhet och har en förstående ledning. Det gör att vi har goda förutsättningar att göra det här bra, säger Evalena Sandh.
På mottagningen är man mycket glada över sin silverstjärna men gör ingen hemlighet av att högre ambitioner finns.
–  Nu siktar vi mot guldstjärnan!

Fakta: Benskörhet (osteoporos)

Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas.
I 70-årsåldern har drygt var tredje kvinna och var sjätte man benskörhet.
Du kan lättare få benbrott om du har benskörhet och svagare skelett.
Det går att minska risken för benskörhet genom att vara fysiskt aktiv och inte röka. D-vitamin ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium i kroppen, vilket stärker skelettet.
Kontakta din vårdcentral om du tror att du har benskörhet. Därifrån kan du få remiss till osteoporosmottagningen.
 
Källa: 1177 Vårdguiden. Läs mer om osteoporos här.

 

Senast uppdaterad
2019-08-23