Hoppa till huvudinnehåll
Fyra glada ungdomar på väg upp för ett klätternät.

Nybyggt LSS-boende tar unikt helhetsgrepp

Hösten 2021 startar Tiohundra ett nytt boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i nybyggda lokaler. Tiohundramodellen möjliggör ett unikt helhetsgrepp, där bland annat psykiatrin och habiliteringen samverkar med LSS-boendet. Vi startar nu rekryteringen av medarbetare som vill vara med från början och utveckla den nya verksamheten.

Det nya boendet, som drivs av Tiohundras verksamhetsområde funktionsstöd och service, kommer att öppna i den nya stadsdelen Norrtälje hamn under hösten.

Hamnens serviceboende får tio platser för brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med andra psykiatriska diagnoser.

”Tar helhetsgrepp och involverar andra delar av vårdkedjan”

– Det här är individer som behöver mycket stöd i vardagen. Vi får nu möjlighet att bygga upp en helt ny verksamhet från grunden, där vi från början involverar också andra delar av vårdkedjan, som psykiatrin, beroendevården och vårt habiliteringscentrum, säger Tuija Fehrm, verksamhetschef för funktionsstöd och service i Tiohundra.

– Att vi har alla dessa verksamheter hos oss i Tiohundra ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp och erbjuda varje boende ett individanpassat och komplett stöd på plats i den trygga hemmiljön, säger Tuija Fehrm.

Höjd livskvalitet med färre vårdbesök

Konceptet som planeras för Hamnens serviceboende kommer också att involvera Guldstigen, det projekt som drivs av funktionsstöd och service med syfte att ge personer med LSS-insatser jämlik, kunskapsbaserad och kvalitetssäkrad vård och omsorg, oavsett om det handlar om ambulanstransport till sjukhusets akutmottagning eller ett hembesök av sjuksköterska.

– I dag ser vi att de här personerna alltför ofta behöver akut psykiatrisk vård i Stockholm, vilket är påfrestande för individen och närstående. Genom att tidigt kunna samordna alla insatser på boendet är det vår förhoppning att vårdbesöken och inläggningarna kan minska samtidigt som vi höjer livskvaliteten för de boende, säger Tuija Fehrm.

Målsättningen är att många av personerna som får plats på Hamnens serviceboende på sikt ska kunna slussas ut till ett mer självständigt boende.

Söker socionomer, beteendevetare och stödpedagoger

Det nya LSS-boendet, som Tiohundra ska driva på uppdrag av Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, beräknas skapa nio nya arbetstillfällen.

– De boendes komplexa funktionsnedsättningar gör att vi i första hand söker socionomer och beteendevetare för både dag- och nattjänstgöring. Jag kan utlova ett stimulerande och utmanande arbete, med stort erfarenhetsutbyte och nära samverkan med kollegor i andra verksamheter. Du kommer att arbeta i moderna och funktionella lokaler mitt i Norrtälje stad. Pendlingsmöjligheterna från till exempel Stockholm är mycket goda, säger Tuija Fehrm.

Rekryteringen till det nya boendet har inletts. De lediga tjänsterna hittar du här:

Socionom/beteendevetare till LSS-boende med unikt helhetsgrepp

Stödpedagog till LSS-boende med unikt helhetsgrepp

Alla lediga jobb i Tiohundra

Tiohundras verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad
2021-07-16