Hoppa till huvudinnehåll

Ökning av ambulanstransporter till Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus och Tiohundra har fått en viktig roll i omstruktureringen av länets akutsjukvård. Ambulanser från Österåker och Vallentuna styrs nu om till Norrtälje, som därmed avlastar Danderyds sjukhus.

Sedan några dagar har inflödet av patienter till Norrtälje sjukhus akutmottagning ökat. Tidigare tog sjukhuset varje dygn emot 10-15 ambulanser.

– Vi tar nu emot ytterligare 3-8 ambulanser per dygn som tidigare skulle ha dirigerats från Österåker och Vallentuna till Danderyds sjukhus, säger Catarina Pommer, verksamhetschef på Norrtälje sjukhus.

Färre utomlänspatienter frigör resurser

Omstyrningen görs inför de stora omflyttningar som äger rum den 28 oktober mellan gamla Karolinska universitetssjukhuset och Nya Karolinska i Solna. I samband med detta väntas ökad belastning på bland annat Danderyds sjukhus, som kommer att få fler ambulanstransporter från närliggande kommuner. Därför avlastar Norrtälje sjukhus genom att ta emot motsvarande antal ambulanser från Österåker och Vallentuna.

– För att vi ska kunna åta oss det här utökade uppdraget i samband med omstruktureringen av länets akutsjukvård drar vi ner på antalet utomlänspatienter som vi tar emot för planerade operationer. Det frigör resurser som vi istället kan använda för att klara de ökade volymerna från våra grannkommuner, säger Tiohundras chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Förhoppning om korta väntetider efter inkörningsperiod

Akutmottagningen i Norrtälje väntas även med det ökade patientinflödet kunna bibehålla sina ofta korta väntetider, tror Susanne Bergenbrant Glas.

– Under en inkörningsperiod kan vissa patienter få vänta något längre, men eftersom vi har ett bra flöde på sjukhuset, med få eller inga överbeläggningar på vårdavdelningarna, så räknar vi med korta väntetider för de allra flesta av våra patienter även fortsättningsvis. Vi har också stor erfarenhet av att klara hårt tryck på akuten – det lever vi med under många sommarveckor när kommunens befolkning mer än fördubblas.

– De Vallentuna- och Österåkerspatienter som körs till Norrtälje kan alltså räkna med att få vård snabbt, även om de får åka något längre. Det här har vi redan nu sett prov på, när en äldre patient från Österåker togs omhand effektivt, säkert och med god kvalitet i akutens snabbspår Silverstigen, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Pågår till 19 november

Omstyrningen av ambulanser till Norrtälje sjukhus ska inledningsvis pågå till den 19 november.

– Vad som händer därefter avgör hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Danderyds sjukhus. Blir detta lyckat kommer Tiohundra och Norrtälje sjukhus erbjuda oss att även fortsättningsvis ta emot patienter från Österåker och Vallentuna, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Senast uppdaterad
2018-10-25