Hoppa till huvudinnehåll

Vårdbesök skjuts upp för att frigöra resurser i akutsjukvården

För att frigöra resurser i vården och minska risken för smittspridning har planerad vård som inte är nödvändig skjutits upp. Det är viktigt att att du går på dina inbokade vårdbesök om du inte fått besked om annat. 

Uppdaterad information 2020-05-29

Viss planerad vård återupptas

Viss planerad vård, som operationer, behandlingar och undersökningar, återupptas i liten skala. Om detta är aktuellt i ditt fall kommer du att bli kontaktad av vården.

Region Stockholm har beslutat att planerad vård inom hela regionen skjuts upp. Det kan till exempel handla om planerade operationer, under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska risker.

Med anledning av detta har Tiohundra beslutat om flera åtgärder:

 • Inplanerade operationer som inte är nödvändiga att genomföra just nu, med hänsyn till patientsäkerheten, skjuts upp.
 • Inbokade besök på öppenvårdsmottagningar som kan vänta kommer att bokas av och får istället genomföras vid senare tillfälle.
 • Icke nödvändiga besök på Tiohundras vårdcentraler skjuts upp på grund av den rådande situationen.
 • I vissa fall kan de fysiska besöken ersättas av telefon- eller videobesök.

– En viktig orsak till att vi vidtar dessa åtgärder är att vi vill minska risken för smittspridning. Många av våra patienter är äldre och tillhör riskgruppen för coronaviruset, covid-19. Vi följer Region Stockholms beslut att icke nödvändiga besök ska skjutas på framtiden. Vi vill inte att någon i onödan ska riskera att smittas i våra lokaler. Därför vill vi inte att de besöker väntrum och mottagningar i sjukvården om det inte är akut eller absolut nödvändigt, säger Tiohundras chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Frigör resurser

När den planerade vården nu dras ner till ett minimum frigörs också resurser i form av personal och skyddsutrustning.

– Vi räknar med ett fortsatt högt tryck på akutsjukvården också den närmaste tiden. Medarbetare som normalt jobbar med planerade vårdbesök behövs nu i annan verksamhet än den man normalt arbetar i. Vi behöver rusta oss för att klara en hög belastning under lång tid, säger Peter Graf, VD för Tiohundra AB.

De patienter som berörs av inställd eller uppskjuten vård kommer att meddelas. Vissa fysiska besök kommer att ersättas av ett telefon- eller videobesök, om det bedöms lämpligt. Du kan alltid räkna med att bli kontaktad av oss om ditt bokade besök eller planerade operation skulle behöva skjutas upp. Om du inte hör något, kan du utgå från att besöket blir av som planerat.

Läs mer om uppskjuten vård och vårdbesök på 1177.se

De psykiatriska verksamheterna samt habiliteringscenter är fortsatt tillgängliga för de patienter som behöver hjälp. I de fall där det är möjligt erbjuds också här telefonbesök.

Fem bra tips

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
   
 2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
   
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Du kan även använda självskattningstestet om du misstänker covid-19.
   
 4. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier och telefon tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
   
 5. Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad
2020-05-29