Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor står leende i en trapp

Psykiatrin minskar inhyrningen av personal

Inom psykiatrin i Tiohundra har man arbetat framgångsrikt med minskad inhyrning av personal. De senaste åren har man gått från cirka 90 procent inhyrda psykiatriker till cirka 10 procent idag.  

Sedan en tid tillbaka arbetar Tiohundra för att bli oberoende av inhyrd personal, något som samtliga regioner i Sverige strävar efter. Målet med minskad inhyrning är att ge förbättrad kontinuitet och vård med högre kvalitet. Förbättrad kontinuitet ger säkrare vård och förbättrad kommunikation, vilket är särskilt viktigt för Tiohundra som arbetar aktivt med att integrera vård- och omsorgskedjorna.

Psykiatri i förändring

Inom psykiatrin i Tiohundra har man arbetat framgångsrikt med minskad inhyrning av personal. När man påbörjade arbetet var nästan 90 procent inhyrda psykiatriker. Idag är nästan samtliga fast anställda. Endast 10 procent av psykiatrikerna är inhyrda.

– Det gäller att hålla ut och vara tålmodig, säger Sophie Lindberg, verksamhetschef för Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering. Vi har arbetat envist med att minska inhyrningen under 2-3 år och det är först det senaste året som det har skett stora förflyttningar.

Psykiatrin i Stockholm är i förändring, med nya upphandlingar och avtal. Sophie Lindberg, och Charlotta Munck, medicinskt ledningsansvarig överläkare på specialistmottagningen för psykiatri och beroende tror att det kan ha bidragit till att fler har varit beredda att söka sig till andra arbetsgivare.

Ringar på vattnet​

– Psykiatrin är en liten värld och man känner till de flesta av sina branschkollegor, säger Charlotta Munck. Det har gett ringar på vattnet, så när vi börjat rekrytera blev fler intresserade av att komma till oss.

Jan Blomkvist, enhetschef för specialistmottagningen för psykiatri och beroende har varit drivande i arbetet med inhyrningsoberoende.

– Att nätverka och skapa goda relationer är en viktig del av arbetet, säger Jan Blomkvist.

Individuella lösningar och samverkan

En del i framgångsreceptet har också varit att erbjuda individuella lösningar, exempelvis möjlighet till visst distansarbete.

– Att få möjlighet till balans i livet, mellan både arbetsliv, privatliv och ens egen hälsa är enormt viktigt, säger Charlotta Munck.

De båda tror också att fördelarna med att arbeta på en mindre ort, ihop med Norrtäljemodellen och den fina samverkan inom Tiohundra har spelat in i de lyckade rekryteringarna.

– Norrtäljemodellen, där vi har ett nära samarbete mellan kommunen och KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje), gör att jag som läkare oftast har en kontaktperson hos till exempel boendestödjare, biståndshandläggare och socialtjänst, säger Charlotta Munck. Så är det sällan i större städer som Stockholm. För mig underlättar det enormt i mitt arbete att inte behöva lägga merparten av min tid för att exempelvis boka in ett möte. Samarbetet är en vinst både för patienten och vår arbetsmiljö.

– Hos oss i Tiohundra går det att påverka sin arbetssituation på ett helt annat sätt än på en del andra ställen, förklarar Sophie Lindberg. Vi arbetar mycket med korta beslutsled och transparens inom bolaget. Även teamarbete och ledarskap är något vi satsar mycket på.

– Det är det fina med Tiohundra, fyller Charlotta Munck i. Alla samverkar och hjälper varandra, vi delar samma vilja och visioner.

Teamet avgörande för framgång

Både Sophie Lindberg och Charlotta Munck betonar flera gånger att ett starkt och stabilt team är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.

– Att ha ett välfungerande team runt sig är av mycket stor betydelse. Psykiatrin arbetar sedan länge i team med olika professioner bland annat sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Ett nära samarbete med dessa funktioner är avgörande för att min roll som läkare ska kunna fungera på bästa sätt, avrundar Charlotta Munck.

Tidigare nyhet om minskad inhyrning

Jobba i Tiohundra

Senast uppdaterad
2019-03-07