Hoppa till huvudinnehåll
Lovisa Jäderlund Hagstedt.

Så jobbar vårdcentralen för att ge dig vård med hög kvalitet

Tiohundras vårdcentraler bedriver ett aktivt och strukturerat kvalitetsarbete, för att förbättra patienternas vård och livskvalitet.

– Vi jobbar multiprofessionellt i team, med patientmedverkan, för att nå bästa möjliga resultat – och vi ser verkligen att det fungerar. Inom flera områden har vi på kort tid åstadkommit stora förbättringar för patienterna, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialist i allmänmedicin och biträdande verksamhetschef, och ger några exempel:

KOL-patienter får bättre livskvalitet...

Mellan 2016 och 2018 har andelen patienter vid Tiohundras vårdcentraler som diagnostiserats med lungsjukdomen KOL mer än fördubblats. Att upptäcka KOL tidigt är viktigt, eftersom det genom behandling och träning går att bromsa sjukdomsförloppet och öka livskvaliteten. Patientutbildning bedrivs i samarbete med den lokala hjärtlung-föreningen.

…liksom de med förmaksflimmer

Allt fler patienter med förmaksflimmer identifieras också vid våra vårdcentraler. Även här är diagnos viktigt för att kunna inleda effektiv behandling och vi gläds över att en mycket hög andel av våra patienter med förmaksflimmer får den behandling de ska ha.  En korrekt behandling med blodförtunnande är avgörande eftersom risken för komplikationer, till exempel stroke, minskar kraftigt.

Kontinuitet i vården för personer med demenssjukdom

Primärvården är en viktig del i Tiohundras demensprocess, som syftar till att hålla ihop vårdkedjan för personer med demenssjukdom. Alla våra vårdcentraler erbjuder en fast kontaktsjuksköterska för bästa möjliga kontinuitet i vården. Det nära samarbetet med sjukhusets minnesmottagning borgar för kunskapsutbyte och säker diagnossättning.

Effektiv behandling mot bensår

För patienter med bensår är det viktigt med rätt behandling för att förkorta läkningstiden. Primärvårdens strukturerade arbetssätt har till exempel lett till en stor ökning av andelen patienter som får bedöma sin smärta utifrån en fastställd skala, så att effektiv smärtlindring kan sättas in. Det är av stor vikt, eftersom smärta från såret gör att läkningen går långsammare. Det är också viktigt att rätt diagnos sätts. Utan att veta orsaken till bensåret går det inte att behandla såret effektivt. Även här har goda resultat uppnåtts tack vare kvalitetsarbetet.

Minskad antibiotikaförskrivning

Primärvården i Tiohundra sätter varje år specifika antibiotikaförskrivningsmål med syfte att bidra till minskad antibiotikaresistens. Senaste mätningen visar att flera av vårdcentralerna fortsätter att minska sin förskrivning av antibiotika. Att använda antibiotika restriktivt, och bara när det verkligen behövs, är viktigt för att minska antibiotikaresistensen.

Här kan du läsa mer om Tiohundras vårdcentraler

Senast uppdaterad
2019-11-13