Hoppa till huvudinnehåll

Silverstigen modell för allt fler

Många sneglar mot Norrtälje sjukhus för att hitta en fungerande lösning för omhändertagande av äldre sköra patienter på akuten. På tisdagen fick akutmottagningen besök av en grupp från Helsingborgs lasarett som ville lära sig mer om Silverstigen. Och nyligen lämnade flera politiker in en motion om att samtliga akutmottagningar i Region Stockholm ska införa snabbspår för äldre.

I motionen, som lämnats in av bland annat Dag Larsson (S), föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att införa snabbspår för äldre på samtliga akutmottagningar i Region Stockholm. Och många inspireras av den modell som Norrtälje sjukhus har använt sedan 2015, med en ökad omvårdskvalitet för äldre under tiden på akuten, och målet att ha en kortare så kallad door-to-door-tid.

– Vi har haft en del lösningar för äldre på akuten hos oss, men skulle behöva ta ett omtag. Och då kan något liknande det här absolut vara intressant, säger Mikael Sten, områdeschef för akuten på Helsingborgs lasarett.

Inspirerar andra
Tillsammans med Charlotte Crafoord-Larsen, enhetschef på geriatriska avdelningen och Anne Ekdahl, medicinsk enhetschef på geriatriska avdelningen på Helsingborgs lasarett besökte han på tisdagen akutmottagningen och den geriatriska avdelningen på Norrtälje sjukhus.

– Det har varit ett inspirerande besök med mycket handfast information, säger Charlotte Crafoord-Larsen.

Fast track på Norrtälje sjukhus
En vidareutveckling av Silverstigen, kallad fast track, infördes i december 2018 på Norrtälje sjukhus. Nu finns möjlighet att lägga in patienter från akutmottagningen direkt på den geriatriska avdelningen.

– Det har hittills handlat om en handfull patienter som har kunnat gå den vägen, och det har fungerat väldigt bra, säger Christian Barrientos, enhetschef på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

Senast uppdaterad
2019-01-15